CDN

Content Delivery Network (CDN) verwijst naar een groep servers die geografisch gespreid zijn om samen te werken, zodat ze in staat zullen zijn om een snellere gegevensoverdracht over het internet naar een verscheidenheid aan verschillende apparaten te bieden.[1] Een CDM zorgt ervoor dat er een snelle overdracht is van verschillende middelen die nodig zijn voor het veilig laden van content op het internet. Dit omvat een overvloed aan verschillende pagina's die variëren van HTML-pagina's, Javascript-bestanden, afbeeldingen, audiobestanden, video's, tot zelfs stylesheets.

In de afgelopen jaren is de populariteit van CDN aanzienlijk gegroeid, waarbij het grootste deel van het webverkeer via CDN's wordt bediend. Dit geldt ook voor de reuzen binnen sociale media en andere streaming-platforms, zoals Facebook, Netflix en zelfs Amazon.

CDN is echter anders dan een webhost. Het is niet noodzakelijkerwijs host content en vervangt niet de noodzaak van het krijgen van een goede web hosting, maar het helpt wel als het gaat om het opslaan en compileren van content aan de rand van het netwerk. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van de website geoptimaliseerd worden. In de meeste gevallen hebben veel sites een probleem als het gaat om prestatieproblemen, omdat de meeste afhankelijk zijn van traditionele webhosting. Een van de redenen waarom CDN een groeiende voorkeur krijgt, is omdat het in staat is gebruik te maken van het opslaan en cachen van gegevens om het bandbreedtegebruik te verminderen en op zijn beurt ook onderbrekingen te beperken. Ook verbetert het de algemene informatiebeveiliging van de site. Zo zijn CDN's een populaire keuze geworden als het gaat om het aanpakken van grote prestatieproblemen die voortkomen uit de traditionele vorm van webhosting.

Functionaliteit

Om de laadtijd van de inhoud tussen de eindgebruikers en de origin server te beperken, cachetteert een CDN een gecompileerde en geïndexeerde versie van de inhoud op een server die geografisch dichterbij is. Elke PoP (Point of Presence) bevat een aantal cachingservers die voornamelijk worden gebruikt voor het aanleveren van content voor iedereen die zich in de buurt bevindt.[2] Dit zorgt ervoor dat de levering van de inhoud snel en responsief verloopt.

In principe plaatst een CDN de inhoud op veel verschillende plaatsen tegelijk, dit zorgt ervoor dat het een breed scala aan dekking biedt voor verschillende bezoekers en gebruikers. Bijvoorbeeld: Als iemand een website bezoekt die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt terwijl de gebruiker in Japan is, dan wordt de gebruiker doorgestuurd naar een lokale Japanse PoP in plaats van via de Amerikaanse server. Wat meestal een minuut of twee duurt om te laden, duurt dan minstens een paar seconden. Dit is een veel snellere manier om gegevens op te vragen waardoor de site sneller reageert.

Voordelen

De voordelen van CDN hangen meestal af van de grootte en de specifieke behoeften van de gebruikers en de internet-eigendom of het domein. CDN is echter over het algemeen in een aantal opzichten voordelig.[3]

Verbeteren van de laadtijd van het domein

Door de distributie van content een beetje dichter bij de bezoekers van websites te brengen door gebruik te maken van een CDN-server in de buurt, zullen bezoekers en klanten snellere laadtijden kunnen ervaren. De belangrijkste functie hiervan is dat dit meer verkeer oplevert door de snelle en responsieve functies van de website. De gebruiker moet er rekening mee houden dat de afstand een van de redenen kan zijn waarom het laden van de gegevens en de inhoud vertraging oploopt. Door een geografisch dichterbij gelegen datacenter te hebben, hoeft de site geen informatie op te halen van een veel verder gelegen origin server. Ook zou het kunnen optimaliseren van hardware en software betekenen dat beide in topconditie zijn. De apparatuur die wordt gebruikt is in een efficiënte, evenwichtige en solide staat. Dit zorgt ervoor dat de gegevens de gebruiker sneller bereiken.

Verminderen van de bandbreedte

Het verbruik van bandbreedte kan schadelijk zijn voor de kosten van het hosten van een website. Aangezien het onderhoud van de website meestal veel van de uitgaven van de domeineigenaar kan kosten, is het niet meer dan logisch om een CDN te hebben die de hoeveelheid gegevens die de bronserver moet verstrekken, zal helpen verminderen.

Verhogen van de beschikbaarheid en redundantie van inhoud

In de meeste gevallen kan een grote hoeveelheid verkeer en storingen in de hardware de natuurlijke hoofdfuncties van een website verstoren. Dit kan leiden tot downtime omdat de ondersteuning van die website nu gedwongen is om onderhoud uit te voeren. Vergeleken met conventionele leveringsnetwerken kan een CDN zwaardere vormen van verkeer aan, terwijl het ook bestand is tegen hardwarestoringen die in de toekomst schadelijk kunnen blijken te zijn.

Verbeterde veiligheidskwaliteit

Een CDN zal zeker de veiligheid van uw site verbeteren door de risico's van DDoS (Denial-of-Service-aanval) te beperken en tegelijkertijd de beveiligingscertificaten en andere vormen van optimalisatie te verbeteren. Als het gaat om bijna alle servers en netwerken is informatiebeveiliging een van de belangrijkste onderdelen waar gebruikers rekening mee moeten houden. Met een CDN kan het een site beveiligd en veilig houden door het gebruik van de TLS of SSL certificaten. Dit zorgt voor een zeer efficiënte standaard van processen zoals integriteit, authenticatie en encryptie.

Latentie

In de meeste gevallen, wanneer een site te veel inhoud heeft om te laden, duurt het langer om alle inhoud te laden die de gebruiker kan zien. Dit schrikt veel bezoekers af, want bijna iedereen wil een snelle en responsieve website. Content Delivery Networks kan de hoeveelheid gegevens die moet worden verzonden verminderen door eenvoudigweg de bestandsgrootte te verkleinen door gebruik te maken van processen zoals het comprimeren van bestanden. Hoe kleiner de bestandsgrootte, hoe sneller en responsiever de levering. Ze hebben ook de mogelijkheid om websites te versnellen door het gebruik van TLS of SSL certificaten door het optimaliseren van het hergebruik van verbindingen.


  1. https://www.webopedia.com/TERM/C/CDN.html ↩︎

  2. https://www.imperva.com/learn/performance/what-is-cdn-how-it-works/?utm_campaign=Incapsula-moved ↩︎

  3. https://www.cloudflare.com/learning/cdn/what-is-a-cdn/ ↩︎