Protocol

Een protocol heeft betrekking op normen die zijn ontwikkeld om de datatransmissie tussen netwerken en apparaten te reguleren en die de methode specificeren waarin de gegevens worden verpakt door de bron die moet worden ontvangen, geanalyseerd en begrepen door de ontvangende partij.[1] In het algemeen stelt dit de regels voor de communicatie tussen apparaten vast.[2] Individuele protocollen hebben een ingebouwde mogelijkheid om gegevenspakketten te herkennen en te bepalen die op basis van dat specifieke protocol zijn geschreven.

De richtlijnen van een netwerkprotocol stellen specifieke kenmerken en kenmerken van de verbinding vast, zoals de toegangsmethode, fysieke topologieën, bekabelingstypen en de snelheid van gegevensoverdracht.[3] Door deze netwerkkenmerken te definiëren, kan een protocol ervoor zorgen dat de apparaten binnen een netwerk met elkaar kunnen communiceren.

Functionaliteit

Het Open Systems Interconnection Reference Model stelt 7 lagen vast waarop netwerkprotocollen functioneren.[4] Het OSI bevat de protocollen voor internetwerkcommunicatie en -verbinding tussen apparaten. De meeste netwerkprotocollen verdelen de taken over verschillende lagen. Een protocolstack bestaat uit een set protocollen die de taken in elke laag vervult en gezamenlijk een volledig functionerend netwerk creëert.[5] De OSI-lagen zijn als volgt:[6]

Laag Definitie Taken
1 Fysiek Media, signaal en binaire transmissie
2 Datalink MAC en LLC (Physical Addressing)
3 Netwerk Vaststelling van het pad en onderzoektijdvak
4 Transport End-to-end verbindingen en betrouwbaarheid
5 Sessie Interhost communicatie
6 Presentatie Gegevenspresentatie en encryptie
7 Toepassing Netwerkproces naar toepassing

De Physical Layer zet de richtlijnen uiteen voor hoe de hardware samen functioneert. Deze regels zijn te vinden in de netwerkinterfacekaart (NIC). De Data Link laag verwijst naar de manier waarop datacommunicatie door het gebruik van gegevenspakketten, frames genaamd, afhankelijk is van de bruggen en schakelaars die de gegevensoverdracht besturen. De routering van gegevenspakketten wordt geregeld in de Netwerklaag, terwijl de Transportlaag de gegevensoverdracht tussen de in een netwerk aangesloten apparaten regelt. De Session- en Presentatielagen behandelen respectievelijk de logboeken op afstand en de vertaling van de gegevens. De laatste laag, de applicatielaag, bevat verbindingsservices die interageren met andere systeemtoepassingen.

Een protocolfamilie verwijst naar een reeks protocollen die samen op meerdere lagen of netwerkniveaus functioneren. Dit wordt ook wel een protocolsuite genoemd. Vaak worden deze protocollen ontwikkeld en gestandaardiseerd door internationale organisaties of bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de technologische industrie.

Soorten protocollen

Er zijn meerdere soorten protocollen die zijn opgesteld op basis van een specifieke functie. Deze omvatten:[6:1]

 1. Netwerkprotocollen
 2. Authenticatieprotocollen
 3. Veilige protocollen
 4. Stem IP-protocollen
 5. Netwerkserviceprotocollen
 6. Multicasting protocollen
 7. Netwerkmanagementprotocollen
 8. Routeprotocollen
 9. Naam Vertaalprotocollen
 10. Protocollen voor het beheer van het gastland
 11. E-mailprotocollen
 12. Directory Protocollen
 13. Protocollen voor nieuwsgroepen
 14. Wereldwijde webprotocollen
 15. Overdracht van bestandsprotocollen
 16. Dial-Up en Remote Access Networking Protocols

Naast deze specifieke functieprotocollen kan een protocol worden geïdentificeerd als standaard of propriëtair.[7] Een standaardprotocol is vrij te gebruiken en bestaat uit de meest gebruikte systemen in de industrie. Ontwikkeld door organisaties die zich richten op het open gebruik en de verdere ontwikkeling van het internet ten voordele van de wereld als geheel, verschillen deze van eigen protocollen die eigendom zijn van en gecreëerd zijn door een specifiek en gedefinieerd individu of bedrijf. Deze protocollen worden beschouwd als het intellectuele eigendom van de maker en vereisen toestemming van de ontwikkelaar voordat ze door een andere organisatie worden geïmplementeerd.


 1. https://www.britannica.com/technology/protocol-computer-science ↩︎

 2. https://www.lifewire.com/how-do-protocols-affect-my-web-surfing-2483292 ↩︎

 3. https://www.lifewire.com/definition-of-protocol-network-817949 ↩︎

 4. https://fcit.usf.edu/network/chap2/chap2.htm ↩︎

 5. https://searchnetworking.techtarget.com/definition/protocol ↩︎

 6. https://www.interserver.net/tips/kb/common-network-protocols-ports ↩︎ ↩︎

 7. https://study.com/academy/lesson/what-is-a-network-protocol-types-list.html ↩︎