Kbps (Kilobity na sekundę)

Kilobity na sekundę odnoszą się do szybkości, z jaką 1 kilobit jest przekazywany w sekundzie.[1] Kilobit odnosi się do 1.000 bitów informacji i pochodzi od słów "kilo" i "bit". Kilo jest wspólnym prefiksem używanym z metrycznymi jednostkami miary do oznaczania grup po 1000. Bit jest najmniejszą jednostką informacji w systemie cyfrowym. Dotyczy to wartości binarnej.[^02]

Kbps nie należy mylić z KBps, ponieważ małe "b" jest używane do oznaczania bitów, podczas gdy kapitał "B" oznaczałby bajt, który jest grupą 8 bitów. Dlatego też kilobit odnosi się do 1 000 bitów, podczas gdy kilobit odnosi się do 8 000 bitów.[^03] Dane internetowe są oznaczone w bajtach, ale prędkości są mierzone w bitach na sekundę, ponieważ transmisja danych odbywa się 1 bit na raz.

Wcześniejsze technologie wykorzystywały Kbps do pomiaru szybkości transmisji danych, jednak ostatnie innowacje i usprawnienia w branży doprowadziły do szybszego tempa, eliminując powszechne stosowanie Kbps i zastępując je szybkościami danych mierzonymi z Mbps, a nawet Gbps. 1 Mbps odpowiada 1 000 Kbps lub 1 000 000 000 bps. 1Gbps jest równe 1,000,000,000 Kbps lub 1 mld bps. Aktualne systemy, do których należą m.in. systemy pracujące z szybkością Kbps:[^04]

  • 28,8KK Modem - 28,8Kbps
  • 36,6K Modem - 36,6 Kbps
  • 56K Modem - 56 Kbps
  • ISDN - 128 Kbps
  • Modemy DSL / kablowe - 512 Kbps (low end)
  • ADB - 256 Kbps

  1. http://www.wu.ece.ufl.edu/links/dataRate/DataMeasurementChart.html ↩︎