Interneta Ātruma Tests

Pilnīgas vadlīnijas

Lai sasniegtu atrāko internetu, kas vien ir iespējas jāņem vērā vairāki faktori. GadÄ«jumā, kad sistēma nefunkcionē kā tai vajadzētu, un interneta ātrums ir neparasti zems, problēmas noteikÅ”anas process var bÅ«t sarežģīts un laika ietilpÄ«gs.

Tāpēc mēs esam izveidojuÅ”i PilnÄ«gas VadlÄ«nijas Interneta Ātrumam un Savienojumam. Mēs Jums pastāstÄ«sim visu, kas Jums bÅ«tu jāzin par internetu, lai JÅ«s varētu identificēt problēmu sistēmā un uzlabot interneta ātrumu.

Interneta ātrums un savienojums: Pilnīgas vadlīnijas
1. Nodaļa:

Ātruma tests

Interneta ātruma tests ir praktisks rÄ«ks, kas var palÄ«dzēt interneta savienojuma novērtÄ“Å”anai un problēmas identificÄ“Å”anas processā. Ātruma tests var noteikt JÅ«su konkrētu savienojuma ātrumu, kas ir pirmais norādÄ«jums uz to, kādi pārtrÅ«kumi var ietekmēt JÅ«su interneta ātrumu. Izmantojot Speedcheck ātruma testu ir iespējams veikt Ä«sā laikā un visu veikto testu rezultāti bÅ«s saglabāti un ērti apskatāmi.

Interneta ātruma tests 101

Vai novērojat interneta savienojuma problēmas? Lēns internets vai pārlÅ«ki veras lēnāk nekā ierasts? Nav nekas vairāk kaitinoÅ”s kā gaidÄ«t, gaidÄ«t- un gaidÄ«t!- kamēr pārlÅ«ks atversies vaļā vai strādāt ar internetu, kas faktiski atpaliek no Jums. Par laimi, interneta ātruma tests ir vienkārÅ”i veicams un var iedot Jums priekÅ”statu par to, kas varētu to ietekmēt.

Jūs saņemsiet vadlīnijas par to, kā noteikt lēna interneta savienojumu, taču sāksim ar vissvarīgāko rīku: Ātruma testu.

Veikt interneta ātruma testu


Kad liekas, ka savienojums ir lēns, interneta ātruma tests ir viens no veidiem kā noteikt iemeslu pārtraucētai darbÄ«bai. Savienojuma ātruma tests ir noteicoÅ”ais interneta ātruma mērs, kas sniedz Jums informāciju par to, cik ātri JÅ«su ierÄ«ce lejup- un augÅ”uplādē datus interneta vietnē.

Ir svarÄ«gi pārvaldÄ«t ar konkrētiem datiem, jo lēns lejup- un augÅ”uplādes ātrums var norādÄ«t uz problēmu ar pakalpojuma sniedzēju vai potenciāli rÅ«tera problēmu. Savukārt, ja tests norāda uz to, ka JÅ«su interneta savienojuma ātrums ir normāls, tas var norādÄ«t uz to ka problēma var bÅ«t mājaslappā, kuru JÅ«s mēģināt izmantot vai uz to, ka JÅ«su interneta ātrums nav pietiekāmi liels lai atbalstÄ«tu darbÄ«bu kuru mēģināt veikt.

Interneta ātruma tests ir viegli izpildams un aizņem vien dažas sekundes. Izmantojot Speedcheck tests ir bezmaksas.

Wifi Ātruma Testa izmantoÅ”ana, interneta ātrumu pārbaudei


PārbaudÄ«t savu interneta ātrumu ir tik pat viegli, kā ieet vietnē Speedcheck.org, nospiest ā€˜Uzsākt testuā€™ un ļaut testam tikt izpildÄ«tam. Uzgaidiet lÄ«dz tests ir pabeigts un Jums tiks parādÄ«ti 3 mērijumi ekrāna augÅ”daļā:

 • Latenums norāda uz laika aizkavÄ“Å”anos, kas ir nepiecieÅ”ams datu pārraidei. Latenums tiek mērÄ«ts milisekundēs un jebkurÅ” rezultāts zem 100 ms tiek uzskatÄ«ts par optimālu. GadÄ«jumos, kad rezultāts pārsniedz 200 ms tādas aktivitātes, ka videozvani var izraisÄ«t aizkavÄ“Å”anos vai pārtrÅ«kumus.
 • Lejuplādes ātrums ( mēra Mbps) norāda uz to, cik ātri JÅ«su ierÄ«ce lejuplādē datus no interneta. Ja lejuplādes ātrums nav pietiekami liels, lai atbalstÄ«tu tādas darbÄ«bas. ka video skatÄ«Å”anās vai spēles, tad var novērot savienojuma pārtrÅ«kumus vai aizkavÄ“Å”anās.
 • AugÅ”uplādes ātrums (arÄ« mērams Mbps) norāda uz to ar kādu ātrumu JÅ«su ierÄ«ce auguÅ”uplādē datus internetā. AugÅ”uplādes ātrums nosaka cik ātri liela izmēra faili, ka bildes un video tiks augÅ”uplādēti.

Ir svarÄ«gi regulāri pārbaudÄ«t cik ātrs ir JÅ«su internets sekojoÅ”u iemeslu dēļ:

 1. JÅ«su ISP lÄ«gums nosaka augÅ”up- un lejuplādes ātrumus, taču iespējams, ka JÅ«su pieslēgums nedarbojas kā norādÄ«ts. Reālais ātrums mēdz bÅ«t lēnāks kā norādÄ«ts, kas var ietekmēt interneta funkcionÄ“Å”anu.
 2. Interneta ātrums var būt tāds kā tika solīts vienā dienas laikā, bet pavisam cits vēlāk. Vienīgais veids kā noteikt cik labi funkcionē Jūsu internets ir veicot ātruma tests dažādos dienas laikos. Savienojuma ātrums mēdz samazināties nosprogotajā dienas laikā, un atkal palielināties vēlu vakarā vai agri no rīta, kad mazāk lietotāji ir online

Lai saprastu kāds tieŔām ir JÅ«su interneta ātrums, Jums vajadzēs veikt testu dažādos dienas laikos.Ar Speedcheck.org visi JÅ«su iepriekŔējie ātruma testi ir saglabāti un tos ir ērti apskatÄ«t.

Teiksim, ka JÅ«su ISP lÄ«gums nosaka ka JÅ«su lejuplādes ātrums ir 50 Mbps un augÅ”uplādes ātrums ir 10Mbps. Veicot vairākus testus JÅ«su nosakat ka lejuplādes ātrums ir 48,9 Mbps un augÅ”uplādes 9,4 Mbps. Å ie rādÄ«tāji ir pilnÄ«gi apmierinoÅ”i un ir ļoti tuvi solÄ«tajam. Taču ja pēc testu veikÅ”anas JÅ«s nosakat ka lejuplādes ātrums ir vien 4,5 Mbps 50Mbps vietā, Ŕī starpÄ«ba jÅ«tami ietekmē interneta funkcionalitāti un norāda uz problēmu sistēmā.

Neparasti lēns lejup- vai augÅ”uplādes ātrums var norādÄ«t uz problēmu ar pakalpojuma sniedzēju, savienojumu vai vienkārÅ”i uz lielu tÄ«kla noslogotÄ«bu kad daudzi cilvēki lieto internetu. Ja pēc vairāku testu veikÅ”anas JÅ«s nosakat, ka internets ir pastāvÄ«gi lēns, tas var norādÄ«t uz problēmu kurai ir jāatrod risnājums, ja vēlaties izmantot internetu bez pārtraukumiem, negribat gaidÄ«t kamēr mājaslapa vai video attaisÄ«sies vaļā.

IzpraÅ”ana par interneta ātrumu ir tikai viens solis lēna interneta iemesla atraÅ”anā. Jo vairāk JÅ«s zināt par internetu ātrumiem ar kuriem JÅ«s strādājat, jo ātrāk JÅ«s spēsiet identificēt kas izraisas zemu ātrumu vai sliktu pārraidi. Zinot to, JÅ«s spēsiet salabot interneta savinojuma problēmas un uzlabot darbÄ«bu (un uzticamÄ«bu).

Kas tieÅ”i it Mbps un kā izlabot lēna interneta savienojumu? Å eit JÅ«s atradÄ«siet noderÄ«gu informāciju un papildus rÄ«kus, kas palÄ«dzēs paātrināt interneta savienojumu.

2. Nodaļa:

Interneta savienojuma pamati

Lai atrisinātu lēna interneta problēmu, bÅ«tu jāizprot dažas lietas par interneta savienojuma veidiem. Sākot ar dažādiem ISP no kuriem JÅ«s varat izvēlēties, lÄ«dz tam kā tiek mērÄ«ts interneta ātrums. Å eit JÅ«s atradÄ«siet detalizētu informāciju par to kā internets strādā. Mēs arÄ« apskatÄ«sim starpÄ«bu lejup- un augÅ”uplādes ātrumos, lai JÅ«s varētu izmantot ātruma testa rezultātus, lai labāk izprastu cik ātrs ir JÅ«su internets.

Interneta savienojuma pamati

Izpratne par interneta savienojumu pamatiem


Sāksim ar ātru apskatu par to kā internets strādā. Tas ļaus mums izprast, ko mēs meiÄ£inam izdarÄ«t cenÅ”oties identificēt problēmu ar internetu.

Tādas ierÄ«ces kā dators, viedtālrunis un planÅ”ete tiek pieslēgtas internetam ar vairākām metodēm, tai skaitā izmantojot vadu (interneta kābelis, kas izvietots zem zemes), mobilos savinojumus vai caur satelÄ«tu. No brīža kad tas ir pievienots gadžeti var runāt viens ar otru un JÅ«s varat dalÄ«ties un skatÄ«t informāciju no viens otra dažās sekundes jebkurā pasaules malā.

Lai pievienotos internetam JÅ«su ierÄ«ce var tikt pievienota caur ISP vai izmantojot viedtālruņa mobilos datus piesējot JÅ«su ierÄ«ci internetam. Piesējot ierÄ«ci ar mobilajie datiem Jums ir nepiecieÅ”ams aktivizēt tā saukto ā€˜hotspotā€™. Tikai daži pieslēgumi ļauj piesaistÄ«Å”anos un ir jāņem vērā, ka hotspot izmantoÅ”ana ā€œnoēdÄ«sā€ JÅ«su datus. Tādi operatori kā Verizon, Cricket and Sprint piedāvā mpbilo datu plānus kas atļauj piesaistÄ«Å”anos (mobile hotspot).

Runājot par interneta servisa piegādātāju, JÅ«s esat brÄ«vs(-a) izvēlēties kompāniju kura pakalpojumus vēlaties izmantot, tā pat kā ar mobilo operātoru. PlaÅ”i atpazÄ«stami ISPs ir Comcast, Cox vai Time Warner Cable. Dažādi ISP piedāvā dāžāda veida internetu,tādus kā dial-up, broadbrand un DSL. Mazliet sÄ«kāk to izskatÄ«sim vēlāk, tāpēc ka atkarÄ«bā no pieslēguma veida JÅ«su datora vai telefona pieslēgums internetam bÅ«s ietekmēts.

No brīža, kad esat kļuvis par ISP klientu un pakalpojumu sniegÅ”ana sākas, JÅ«su datoram tiks piesaistÄ«ts Interneta protokols, jeb IP adrese. Å Ä« adrese izveidota no cipariem un atstarpēm palÄ«dz identificēt JÅ«su datoru un visu online aktivitāti.

Kad Jūsu dators ir pieslēgts ISP un Jums ir IP adrese (tas parasti notiek automātiski un nav pamats uztraukumam), Jūms ir pieeja internetam, Jūs varat apmeklēt mājaslapas, sūtīt e-pastus un t.l.

Problēma rodas, ja viena daļa sistēmas nobrÅ«k un Jums vairs nav pieejas internetam. Ja interneta ātrums ir ļoti zems, tad pat vienkārŔākā darbÄ«ba var bÅ« nogurdinoÅ”a vai pat neiespējama. Bieži Jums nebÅ«s zināms kura tieÅ”i daļa no sistēmas ir problēmas cēlonis. Tas ir moments kad ir nepiecieÅ”ama problēmas identificÄ“Å”ana ('troubleshooting').

Kas Jums būtu jāzina par savu pakalpojumu sniedzēju, jeb ISP? ?


Ir svarÄ«gi saprast ka ISP piedāvājums ir dažāds pēc cenas, lejup- un augÅ”uplādes ātrumiem. Visi ISP ir dažādi, tāpēc ir svarÄ«gi novērtēt visus aspektus, kas ir svarÄ«gi Jums. Atcerieties, daudzi ISP slēdz lÄ«gumu uz vismaz diviem gadiem, tāpēc pieņemiet Å”o lēmumu uzmanÄ«gi - JÅ«s varat sasaistÄ«t sevi uz ilgāku laiku.

Izvērtējot savas ISP opcijas neaizmirstiet apskatīt atsauksmes. Atsauksmes var dot noderīgu informāciju par tādiem faktoriem kā uzticamība, tehniskā palīdzība un kopīga ISP darbība, par kuru Jūs savādāk varat neuzzināt.

Viena no vissvarÄ«gākajām ISP starpÄ«bām ir atŔķirÄ«gs lejup- un augÅ”uplādes ātrums. Å ie ātrumi noteiks cik ātri JÅ«s spēsiet atvert lappusi internetā un var bÅ«t viens no iemesliem kāpēc JÅ«su internets ir tik lēns.

Papildus, izvēloties ISP izvērtējiet sekojoÅ”os faktorus: :

 • PieejamÄ«ba- pirms JÅ«s iedziļinaties ISP izpētē, pārliecinieties ka operators ir pieejams JÅ«su teritorijā. JÅ«s uzzināset, ka ISP apkalpo tikai noteiktus reÄ£ionus un daži pat tikai apkalpo noteiktas adreses vienas pilsētas ietvaros. Neuzticaties ISP pārklājuma kartei, tāpēc ka bieži tā neitver sÄ«kāku informāciju par pakalpojumiem pieejamiem tieÅ”i pēc JÅ«su adreses. Tā vietā sazinaties ar pakalpojumu sniedzēju telefoniski, lai apstiprinātu, kādi pakalpojumi ir pieejami tieÅ”i Jums.
 • UzticamÄ«ba- uzziniet vai pakalpojuma sniedzējam ir bieži savienojuma pārtraukumi. Tas var bÅ«t ļoti nogurdinoÅ”i, jo vairāk ja JÅ«ms darbam nepiecieÅ”ams internets.
 • Plānojiet opcijas un cenas- lielākā daļa ISP piedāvā dažādus pieslēguma plānus. Tie mēdz atŔķirties pēc ātruma un cenas. Izpētiet pieejāmas opcijas un izlēmiet vai kāda no tām ir Jums piemērota, savādāk apskatiest citus piedāvājumus/ISP.
 • LÄ«gumi- vienmēr izlasiet tekstu sÄ«ksjā rakstā pirms parakstÄ«Å”anas. Lielākā daļa lÄ«gumu paredz pakalpojumu izmantoÅ”anu vismaz uz 2 gadiem. GadÄ«jumā ja pārtraucat izmantot pakalpojumus pirms lÄ«guma beigām, tiek piemērotas novērojama sodu maksa. Pārbaudiet apgalvojumus par izmaksām divreiz, dažas izmaksas tiek piemērotas tikai uz noteiktu periodu, tāpēc JÅ«su plāna cena var pieaugt kad tas periods ir beidzies.

Vēl viens svarīgs faktors izvēloties pakalpojumu sniedzēju: interneta pieslēguma veids.

Kā notestet manu interneta ātrumu izmantojot Speedcheck?


Interneta ātrumu ir iespējams izmērīt vairākos veidos, taču visvairāk Jūs sastapsiet Mbps mērvienību.

 • Viens kilobits secundē (Kbps) ir lēnākā ātruma mērvienÄ«ba, kas tiek izmantota. Kilobits bieži vien tiek izmantots nosakot novecojuÅ”a interneta veida ātrumu, kā piemēram iezvanu modems.
 • Viens megabits sekundē (Mbps) ir ekvivalents 1000 Kbps, tas ir visizplatÄ«tākais ātruma mērs mÅ«sdienās.
 • Viens gigabaits sekundē (Gbps) ir ekvivalents 1000 Mbps. Å Ä« mērvienÄ«ba ir associēta ar augstas veiktspējas tÄ«kliem.

Jo augstāka mērvienība, jo ātrāks ir internets.

Uz brīdi apspriedīsim Mbps. Kas tiek uzskatīts par normu?

Pārsvarā interneta pieslēguma kontrakts ir atkarīgs no piedāvātā ātruma. Daudzviet pasaulē piedāvātājs ātrums sākas no 3 Mbps un pieaug līdz 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps un dažviet līdz pat 1000 Mbps (1Gbps).

Lai saprastu, kas ir interneta ātrums ir jāizprot kā JÅ«s pieslēdzat ierÄ«ci pie modema. Standarta UTP kabelis atbalsta 100 Mbps vai 1 Gbps ātrumus. AtkarÄ«bā no tā cik ātrs ir JÅ«su pieslēgums, saÅ”aurinājuma effektu var radÄ«t vai nu interneta savienojums, vai UTP kabelis. GadÄ«jumā, ja JÅ«s maksājat savam ISP par 500 Mbps ātru savienojumu, bet izmantojat 100 Mbps UTP kabeli, tas samazinās ātrumu lÄ«dz 100 Mbps, neskatoties uz to, ka JÅ«s maksājat par ātrāku internetu. No otras puses, ja JÅ«s maksājat tikai par 50 Mbps savienojumu, bet izmantojat 1 Gbps kabeli tas bÅ«s nobeigts, jo interneta ātrums tik daudz mazāks par to cik kabelis ir spējigs pārraidÄ«t.

UTP kabelis nav vienÄ«gais veids kā savienot datoru ar modemu vai rÅ«teri. Ja JÅ«su ierÄ«ce atbalsta WIFI savienojumu (pārsvarā visiem portatÄ«vajiem datoriem un viedtālruņiem ir tāda opcija), JÅ«s varat pieslēgties modemam izmantojot bezvadu WIFI savienojumu. Tādā gadÄ«jumā tiks izveidoti divi savienojumi: JÅ«su ierÄ«ce, kas ir pieslēgta pie modema caur WIFI un modema savienojums ar ISP. Abi Å”ie savienojumi var samazināt pārraides ātrumu. Tas nozÄ«mē, ka izvēloties WIFI rÅ«teri Jums vajadzēs pārliecināties, ka tas atbalsta ātrumu ko nodroÅ”ina JÅ«su ISP. Kā arÄ« atceraties, ka attālums no rÅ«tera lÄ«dz ierÄ«cei arÄ« var ietekmēt ātrumu, tāpēc izvēlaties rÅ«teri kas atbalsta vismaz divkārÅ” no ātruma ko nodroÅ”ina JÅ«su ISP.

 • Mājas tÄ«klam parasti izmanto ātrumu starp 1 Mbps un 500 Mbps.
 • UTP kabeļi atbalsta 100 Mbps vai 1000 Mbps ātrumus.
 • Pārsvarā WIFI rÅ«teri (802,11 g) ir spējÄ«gi pārraidÄ«t vismaz 54 Mbps ātru savinojumu.

Vai Jūsu interneta ātrums ir pietiekami ātrs? Un kas ir labs interneta ātrums?

Tas ir viltÄ«gs jautājums, jo nav viena standarta ā€œlabamā€ interneta ātrumam. Ātrums, kas bÅ«s labs Jums ir atkarÄ«gs no vairākiem faktoriem, tai skaitā kā JÅ«s izmantojat internetu, vietnes kuras apmeklējat un cik daudz lejup- un augÅ”uplādes darbÄ«bas veicat. Piemēram, ja izmantojat internetu, lai apskatÄ«tu ziņas, laikapstākļus, epastu pāris reizes dienā Jums visticamāk nevajadzēs tik pat ātru internetu kā citam lietotājam, kas augÅ”uplāde daudzas bildes, skatās Netflix un izbauda online spēles.

Kā IzmērÄ«t Lejup- un AugÅ”uplādes ātrumus


JÅ«su pakalpojumu sniedzējs var reklamēt vienus lejup- un augÅ”uplādes ātrumus, bet tas nenozÄ«me ka Jums visos laikos bÅ«s pieejams internets Ŕādā ātrumā. Faktori, kas tika minēti agrāk var samazināt ātrumu, tāpēc ir svarÄ«gi manuāli testēt interneta ātrumu.

Izmantojot Speedcheck JÅ«s saņemat aktuālos datus par interneta ātrumu, kas Jums ir pieejams. Speedcheck nosaka gan lejup-, gan augÅ”uplādes ātrumus, kas ir svarÄ«gi parametri mēģinot noteikt interneta savienojuma problēmu.

Izmantojot Speedcheck, testÄ“Å”ana aizņem vien dažas sekundes. Ja Jums rodas aizdomas, ka ātrums samazinās vai mainās dienas laikā, veiciet testÄ“Å”anu vairākkārt. Speedcheck saglabās JÅ«su testu rezultātus un tie bÅ«s pieejami apskatÄ«Å”anai testu vēsturē. Lēnāks ātrums var izskaidrot dažas izplatÄ«tas interneta problēmas, tāpēc identificējot vai problēma ir savienojuma ātrumā var palÄ«dzēt risinājuma atraÅ”anā.

Lejup- un augŔuplādes ātrumi, to nozīme


Mēs esam apsprieduÅ”i interneta ātrumus un tagad JÅ«s saprotat, ka lielāks ātrums nozÄ«mē ātrāku lejuplādi un vispārÄ«gi labāku patērētāja pieredzi. Taču, kad JÅ«s pieredzējat lēnu interenetu un esat spiests veikt ātruma testu, zināŔanas par interneta ātrumiem un to ietekmi uz lietoÅ”anas pieredzi var bÅ«t noderÄ«gas.

Kad mēs runājam par 'interneta ātrumiemā€™ mēs runājam par diviem radÄ«tājiem: lejuplādes ātrums un augÅ”uplādes ātrums.

Lejuplādes ātrums ir ātrums ar kuru JÅ«su ierÄ«ce ir spējÄ«ga lejuplādēt informāciju no interneta. Skatoties video, verot vaļā pārlÅ«ka lapu ( jo Ä«paÅ”i ar daudzām bildēm) vai lejuplādējot dokuments, lejuplādes ātrums bÅ«s noteicoÅ”ais tajā, cik daudz laika aizņems darbÄ«ba.

AugÅ”uplādes ātrums pretēji attiecas uz lejuplādes procesu no JÅ«su datora internetā. AugÅ”uplādējot bildi, dokumentu vai video pārlÅ«kā vai sÅ«tot caur e-pastu, augÅ”uplādes ātrums bÅ«s noteicoÅ”ais tajā cik daudz laika darbÄ«ba aizņems.

Kad JÅ«s ā€˜sērfojatā€™ internetā, lielākā daļa no JÅ«su darbÄ«bām ir lejuplāde, nevis augÅ”uplāde. Å Ä« iemesla dēļ daudzu ISP piedāvājumi iekļauj augstāku lejuplādes un zemāk augÅ”uplādes ātrumus.

Vidējais interneta lietotājs nepievērsÄ«s lielu uzmanÄ«bu augÅ”uplādes ātrumam. Pieņemsim, ka JÅ«s strādājat ar lieliem failiem, kā video vai bildes un JÅ«s bieži augÅ”uplādējat lielizmēra failus, tādā gadÄ«jumā Jums varētu bÅ«t nepicieÅ”ams pakalpojuma sniedzējs kas var piedāvāt lielāku augÅ”uplādes ātrumu.

3. Nodaļa:

Savienojums, Modemi un RÅ«teri

JÅ«su interneta savienojumam ir novērojama ietekme uz to, cik ātri ātri internets funkcionēs. Ar tik lielu izvēli interneta pieslēgumā, mēs esam sagatavojuÅ”i dažus ieteikumus informēta lēmuma pieņemÅ”anai. Taču interneta pieslēgums nav vienÄ«gas faktors ko ņemt vērā, tā pat Jums bÅ«s vajadzÄ«gs rÅ«teris, kas ir spējÄ«gs uztvert ātrumus kā noteikts pēc JÅ«su pieslēguma. Mēs esam iekļāvuÅ”i dažus padomus, kā izvēlēties Jums piemērot rÅ«teri, lai netīŔām nesamazinātu interneta ātrumu.

Modems and Routers

Interneta pieslēguma veidi


Atceraties, ka mēs esam skaidrojuÅ”i dažādus veidus kā pieslēgt datoru internetam? Dažādi interneta savienojuma veidi var ietekmēt interneta ātrumu un funkcionÄ“Å”anu. Daži ISP piedāvā tikai vienu vai divus savienojuma veidus, tāpēc bÅ«tu svarÄ«gi izprast to plusus un mÄ«nusus.

 • Dial-up
  Tālruņa lÄ«nijas(iezvanes) savienojums kādreiz ir bijis visizplatÄ«tākais interneta savinojuma veids, taču tas pakāpeniski ir zaudējis savu popularitāti. Iezvanes savienojums piekļūst internetam caur tālruņa lÄ«niju, bÅ«tÄ«bā ievadot telefona numuru lai 'piezvanÄ«tuā€™ internetam. Tam ir nepiecieÅ”ams modems un parasti savienojums ir ļoti lēns. Pie tam JÅ«s nevarat izmantot JÅ«su stacionāro telefonu, kamēr JÅ«s lietojat internetu.
 • DSL
  Digitālā abonenta līnija (DSL) ļauj Jums izmantot gan internetu, gan telefonu vienlaicīgi. DSL ir populārs pilsētās, taču arī atrodams nostākās vietās. Tas ir visizplatītākais interneta veids uz doto brīdi.
 • Cable
  Izmantojot kabeļa pieslēgumu Jūsu dators tiek pieslēgts internetam ar kabeļtelevīzijas starpniecību, nevis tālruņa līniju. Tas nozīmē, ka Jūs varat izmantot gan internetu, gan telefonu vienlaicīgi, kas padara kabeļpieslēgumu par populāru savienojuma veidu.
 • Fiber
  Optiska interneta pieslēgums strauji aug popularitātē, tāpēc ka tas ir novērojami ātrāks salÄ«dzinājumā ar citiem veidiem. Tas kļūst aizvien populārāks pilsētās, bet nav plaÅ”i pieejams ārpus pilsētu teritorijās.
 • WiFi
  Bezvadu internets, jeb WIFI izmanto tādus kabeļa pieslēgumus, kā DSL, kabeļinternets vai optiskais nosÅ«tot radio viļņus starp ierÄ«cēm. Šāds savienojums nodroÅ”ina ātru internetu un tiek izmantots lai izveidotu ā€˜hotspotā€™ bibliotēkās, restarānos un citās publiskās vietās. Wifi pieslēgumu protams var izveidot arÄ« mājās personÄ«gai lietoÅ”anai.

Viens no pieslēguma veidiem nodroÅ”ina ātrāku internetu nekā cits, taču ir svarÄ«gi izvēlēties ātrāko pieslēguma veidu no tiem, kas ir pieejami JÅ«su teritorijā lai optimizētu interneta ātrumu.

Bezvadu Rūteru izmantoŔana


JÅ«su dators pieslēdzas pie ISP kas dod piekļuvi internetam. Pavisam vienkārÅ”i, pareizi? Taču ja izlemjat pieslēgt bezvadu rÅ«teri, lai izveidotu WIFI signālu mājās vai birojā, kas padara savinojumu saražītāku. Tas nozÄ«mē, ka ir vairāk etapu kur savinojums var nojÅ«kt un samazināt interneta ātrumu. Taču ir vairāki iemesli bezvadu interneta izmantoÅ”anai mājas apstākļos.

VienkārÅ”i izsakoties, bezvadu rÅ«teris padara interneta lietoÅ”anu daudz variatÄ«vāku. Bez Ŕāda rÅ«tera ir nepiecieÅ”ams datoru savienot ar modemu patieÅ”o izmantojot UTP kabeli. JÅ«s esat burtiski savienots ar modemu, tāpēc ja Jums ir portatÄ«vs dators, izmantojot internetu pārvietoÅ”anās nav iespējama. Izmantojot rÅ«teri JÅ«s varat vienlaicÄ«gi pievienot vairākas ierÄ«ces internetam. Daudzi ISP piedāvā modemus, kas ir vienlaicÄ«gi arÄ« bezvada rÅ«teri, tāpēc Jums nevajadzēs iegādāties to papildus.

Bezvadu rÅ«terim ir vairākas priekÅ”rocÄ«bas, taču to funkcionalitāte var bÅ«t vairāku faktoru ietekmēta ko ir vērts paturēt prātā:

 • Attālums- jo tālāk no rÅ«tera JÅ«s atrodaties, jo vājāks savienojums bÅ«s. Ja Jums ir liela māja vairāku rÅ«teru uzstādÄ«Å”ana var palÄ«dzēt atriināt Å”o problēmu.
 • ŠķērÅ”lļi- ja starp rÅ«teri un ierÄ«ci ir objekti vai sienas, kas var bloķēt signālu, WIFI signāls var saÄ«sināties. Atrodoties divu vai trÄ«s istabu āttālumā no rÅ«tera, vairākas sienas var samazināt signāla spēku tā un padarÄ«t savienoÅ”anās ar WIFI neiespējamu.
 • Radio viļņu traucējumi- ja kādreiz esat novērojis(usi), ka brÄ«dÄ« kad kāds ieslēdz mikroviļņu krāsni, interneta savienojums pēkŔņi pasliktinās, visticamāk esat novērojis(usi) radio viļņu traucējumu. Iemesls tādai parādÄ«bai ir tajā ka rÅ«teris izmanto radio viļņus datu nosÅ«tÄ«Å”anai un saņemÅ”anai, jebkas cits kas izmanto radio viļņus (piemēram mikroviļņu krāsns) var radÄ«t traucējumu.

Pērkot rÅ«teri ir jāizvēlās opcija, kas bÅ«s piemērota JÅ«su vajadzÄ«bām. RÅ«teri tiek ražoti dažādi, tas var ietekmēt lejup- un augÅ”uplādi, kas potenciāli var samazināt datora ātrumu.

Rūtera ātrums tiek mērīts migabitos sekundē (Mbps); jo lielāks ir rādītājs, jo ātrāks ir rūteris. Rūteru ātrums svārstās no 54 Mbps līdz augstas veiktspējas rūteriem kuru ātrums pārsniedz 1 Gbps (1000 Mbps).

Cik ļoti nozÄ«mÄ«gs ir rÅ«tera ātrums? Tas ir mazlet atkarÄ«gs no dažiem aspektiem. RÅ«tera iegāde ar ievērojami zemāku ātrumu var palēnināt JÅ«su interneta savienojumu. No otras puses, rÅ«tera iegāde ar daudz lielāku ātrumu nekā internet savinojums ko nodroÅ”ina ISP nemainÄ«s faktisko ātrumu. Kopumā vislabāk ir iegādāties ātru rÅ«teri, taču apzinoties, ka augstas veiktspējas rÅ«tera iegādāŔanās nepadarÄ«s interneta savinojumu ātrāku.

Vēl viens faktors, ko paturēt prātā izvēloties rūteri- tā tehnoloģiskie standarti. Bezvada tīkla ierīces (kā piem. rūteri), tiek izvērtēti saskaņā ar to tehnoloģisko standartu. Standarts tiek identificēts pēc 802.11 numura kuram seko burts. Numura un burta kombinācija tiek izmantota, lai identificētu tehnoloģiju kas ir izmantota, kas savukārt norāda uz rūtera ātruma diapozonu.

 • 802.11g ir rÅ«teru pamata tehnoloÄ£ija. Tā ir vienÄ«gi 2.4 GHz tehnoloÄ£ija. Šāda tipa rÅ«teri ir spējÄ«gi sasniegt vien 54 Mbps ātrumu, dēļ primitÄ«vas tehnoloÄ£ijas kas tiek izmantota.
 • 802.11n ir nākamās pakāpes tehnoloÄ£ija. Å Ä« 2.4/5.8 GHz tehnoloÄ£ija ļauj rÅ«terim sasniegt lielāku ātrumu, lÄ«dz pat 600 Mbps. 802.11ac ir uzlabotā tehnoloÄ£ija, kas padara rÅ«teri daudz ātrāku. 5.8 GHz tehnoloÄ£ija atbalsta 500 Mbps un lielāku ātrumu.

Ja vēlaties izvērtēt rÅ«tera piemērotÄ«bu, viens no labākajiem veidiem ir apskatÄ«t atsauksmes internetā. Atsauksmes var dot ieskatu rÅ«tera darbÄ«bā un ātrumā. Kopumā labāk izvairÄ«ties no lētiem, zemākas veiktspējas rÅ«teriem apÅ”aubāmas uzticamÄ«bas un vājas darbÄ«bas dēļ. Vēlāk mēs apskatÄ«sim rÅ«tera darÄ«bas problēmas identificÄ“Å”anu tuvāk.

4. Nodaļa:

Kāpēc man ir lēns internets?

Lēns internets nav vienÄ«gi nomācoÅ”s, problēma var bÅ«t tik tālu, ka pieslēgums praktiski nefunkcionē. Ja Jums nākas strādāt ar neparasti lēnu internetu, JÅ«s varat novērot to ka interneta vietnes pienācÄ«gi neveras vaļā vai video atverÅ”ana aizņem mūžību. Tādi faktori, ka ISP, laiks kurā meiÄ£inat pieslēgties, ierÄ«ce kuru lietojat- ietekmēs interneta ātrumu. Å eit JÅ«s atradÄ«siet dažus iespējamos cēloņus lēnam pieslēgumam..

Kāpēc man ir lēns internets?

Cēloņi,kas samazina interneta ātrumu.


Lai gan JÅ«s varētu domāt, ka JÅ«su interneta ātrums ir kārtÄ«bā, pastāv vairāki iemesli, kas var samazināt jÅ«su interneta ātrumu un novest pie darbÄ«bas traucējumiem, lēnas lejuplādes, ā€˜iekārtiemā€™ video un potenciālām problēmām.

 • JÅ«su interneta savienojuma veids. Iezvanes interneta ātrums novērojami atŔķirsies no DSL pieslēguma ātruma, optiskā vai bezvadu interneta savienojuma. Daži interneta savienojuma veidi piedāvā ierobežotu ātrumu, tāpēc ir svarÄ«gi uzmanÄ«gi izvērtēt savas prasÄ«bas pret ātrumu izvēloties sev piemērotu pieslēgumu.
 • JÅ«su interneta pakalpojumu sniedzējs. ISP piedāvā dažādus pieslēgumu plānus ar dažādiem lejup/augÅ”uplādes ātrumiem. Pieslēgumi ar lielāku ātrumu parasti maksā dārgāk, taču tie var sniegt labāku un uzticimāku litoÅ”anas pieredzi. Ja saskaraties ar pastāvÄ«gi lēnu pieslēgumu, kas kavē interneta izmantoÅ”anu, iespējams viens no atrisinājumiem ir samainÄ«t uz ātrāku pieslēguma plānu.
 • Dienas laiks. Interneta ātrums bieži palēninās, laikā kad daudzi cilvēki izmanto internetu vienlaicÄ«gi. Tā ir izplatÄ«ta problēma darbadienās. JÅ«s varēsiet novērot, ka savienojuma ātrums atgriežas pie normas laikos kad interneta izmantoÅ”ana nav tik liela, piemēram ļoti agri no rÄ«ta.
 • nterneta vietnes ar lielu apmeklējumu (trafiku). Interneta vietnes apmeklējumu skaits var ietekmēt ātrumu, kuru JÅ«s pieredzējat kā lietotājs. Vietnes ar lielu trafiku var kļut lēni un gausi, brīžos kad vietnes apmeklējums pēkŔņi pieaug tie var sabrukt. Diemžēl JÅ«su maz ko varat izdarÄ«t tā labā, kā tikai bÅ«t pacietÄ«giem un apmeklēt vietni vēlāk.
 • JÅ«su ierÄ«ce. Jums var bÅ«t ātrs interneta pieslēgums, bet ja JÅ«su ierÄ«ce (dators, viedtālrunis vai planÅ”ete) ir novecojusi, tai ir vÄ«rus vai tas ir pamatmodelis ar lēnēku procesora ātrumu, tas arÄ« var novest pie lēnāka savienojuma ātruma. Atjaunojot savu datoru vai izmeiÄ£inot citu datoru ar JÅ«su mājas pieslēgumu var palÄ«dzēt noteikt vai tas varētu bÅ«t iemesls lēnam savienojumam.

Problēmas, ko var izraisīt lēns interneta savienojums


Lēns internets var izraisÄ«t problēmas ar datu pārlÅ«koÅ”anu. Å is var vienkārÅ”i izrisÄ«t apgrÅ«tinājumus, bet ja ātrums ir patiŔām zems internets var praktiski pārstāt darboties pilnÄ«bā.

JÅ«s varat novērot sekojoÅ”us traucējumus:

 • Vietne nevaras vaļā pienācÄ«gi
 • Nav iespējams skatÄ«ties video, izmantot Skype vai Netflix. Var novērot sliktas kvalitātes video
 • Lielas vietnes (bieži tās kur ir daudz attēlu) veras vaļā ļoti lēni
 • Vietne reaģē novēloti uz darbÄ«bā kā peles kustiāŔana vai drukāŔana

Ja JÅ«s novērojat Ŕīs problēmas, varat bÅ«t parliecināts(a), ka JÅ«su interneta ātrums ir pāarāk lēns, lai atbalstÄ«tu pārlÅ«koÅ”anas darbÄ«bas.

5. Nodaļa:

Interneta savienojuma problēmas identificÄ“Å”ana

Kad tiekat atslēgts no interneta, JÅ«s nevar pievienoties noteiktai vietnei vai tā neveras vaļā pietiekami ātri ir nepiecieÅ”ams atrast problēmas cēloni, lai atrastu tai risinājumu. Tāpēc ka vairākas detaļas nodroÅ”ina interneta savienojumu un ir citi ietekmējoÅ”i faktori, kā interneta ātrums un vietnes funkcionÄ“Å”ana ir nepiecieÅ”ams iziet cauri visiem posmiem, lai atrastu problēmas cēloni.

Å eit JÅ«s atradÄ«siet vadlÄ«nijas kas palÄ«dzēs identificēt lēna vai nefunkcionējoÅ”a interneta problēmas cēloni.

Interneta savienojuma problēmas identificÄ“Å”ana

Interneta savinojuma problēmas pazīmes


Vistacamāk JÅ«s novērosiet problēmu ar interneta savienojumu vien tad, kad nespēsiet atvert mājaslapu vai ēpastu. Iespējams vietnes atverÅ”ana aizņem neparasti daudz laika vai JÅ«s saņemat paziņojumu ka vietne nav pieejama.

Pirms Jūs meklējat problēmu interneta savienojumā, pārlicinieties, ka pati vietne nav nojukusi. Vietnes mēdz nojukt, tāpēc divreiz pārbaudiet vietnes adresi (URL) kurai meiģinat piekļūt un tad atveriet vairākas citas vietnes, lai pārliecinātos ka tas pats notiek ar citām.

Tā pat JÅ«s varat apmeklēt downforeveryoneorjustme.com. Å Ä« mājaslapa ļauj pārbaudÄ«t vai meklējamā vietne vēl joprojām funkcionē vai arÄ« problēmas cēlonis tieŔām ir meklējams savienojumā.

Ja citas vietnes arī neveras vaļā vai arī Jūs saņemat paziņojumu, ka interneta savienojums nav pieejams vai vietne nevar tiekt atverta tas var norādīt uz interneta savienojuma problēmu.

Kā to atrisināt?

 1. Pārbaudiet datora un rūtera savienojumu
  Iesākumam, pārliecinieties ka dators ir pieslēgts internetam. Kā JÅ«s meiÄ£ināt pieslēgties- izmantojot UTP kabeli vai WIFI? Ja JÅ«s pieslēdzaties caur UTP kabeli, pārliecinieties ka kabelis ir labi savienots gan ar datoru, gan ar modemu. Ja izmantojat bezvadu tÄ«klu (WIFI), apskatiet ierÄ«ces tÄ«kla savienojuma iestādÄ«jumus. Tālāk atrodiet norādi, ka dators ir pieslēgts tÄ«klam un ka tas ir pieejams. Iespējams parādÄ«sies paziņojums, ka ā€œInterenta savienojums nav pieejamsā€ kas norāda uz problēmu paŔā tÄ«klā vai datora savienojumu ar tÄ«klu. Dažreiz atslēgÅ”anās un atkārtotā pieslēgÅ”anās tÄ«klam var atrisināt problēmu. Ja Jums vēl joprojām neizdodas pieslēgties tÄ«klam, pārbaudiet ierÄ«ces IP adresi. IerÄ«cei ir divas IP adreses, pirmā norāda uz ierÄ«ci kopā ar rÅ«teri vai modemu, otrā norāda uz modemu internetā. Kad mēs runājam par IP adreses pārbaudÄ«Å”anu, runa iet par vietējo IP kas norāda uz ierÄ«ci un modemu vai rÅ«teri. Å aubaties par to kas ir JÅ«su IP? Neuztraucaties, tas ir viegli atrodams! Lai uzzinātu JÅ«su ierÄ«ces vietējo IP adresi ieejiet IestādÄ«jumos, izvēlaties ā€œTÄ«kls vai WIFIā€ un no tad nospiediet ā€œVairāk informācijasā€. JÅ«su iP adrese bÅ«s norādÄ«ta tur (ja tāda tika veiksmÄ«gi iedota savienojoties ar modemu vai rÅ«teri). Pārbaudiet, ka IP adrese ir derÄ«ga. Adresei ir jāizskatās kā numuru kodam sadalÄ«tam sekojoŔā kārtÄ«bā 192.168.1.104 or 10.0.1.8. Ja JÅ«su adrese ir 0.0.0.0, tas norāda uz nederÄ«gu IP. Jums vajadzēs atjaunot vai no jauna iestātÄ«t JÅ«su IP adresi. lai pievienotos internetam. PieslēgÅ”anās process bÅ«s atkarÄ«gs no interneta tÄ«kla veida.
 2. Pārbaudiet, ka Jūsu rūteris ir pieslēgts internetam
  Dators nevarēs pieslēgties, ja JÅ«su rÅ«teris nav pieslēgts modemam vai internetam. Visupirms pārbaudiet visus vadus, ka tie ir droÅ”i pieslēgti pie modemā un rÅ«terÄ« ( ja Jums ir atseviŔķi modems un rÅ«teris). Pēc tam apskatiet gaismiņas uz rÅ«tera un modema. Sarkanā un dzeltenā gaisma norāda uz to, kas varētu bÅ«t problēmas iemesls, tā pat ja gaisma neidegas vispār. Tādā gadÄ«jumā atslēdziet modemu no elekriskās strāvas un ieslēdziet atkal. Tas pārstatÄ«s sistēmu un atseviŔķos gadÄ«jumos var atrisināt problēmu. GadÄ«jumā ja Jums vēljoprojām neizdodas pieslēgties, atslēdziet rÅ«teri no elektrÄ«bas un pieslēdziet atkal. Ja Jums ir pieejams cits rÅ«teris, pieslēdziet citu rÅ«teri. lai noteiktu vai problēma varētu bÅ«t vecajā rÅ«terÄ«. Tik un tā nav savienojuma? PameiÄ£iniet pieslēgt datoru modemam patieÅ”o, izmantojot UTP kabeli. Iespējams JÅ«s vēlaties pameiÄ£ināt pieslēgt arÄ« citas ierÄ«ces, piemēram telefonu vai planÅ”eti ar bezvada savienojumu. Ja Jums izdodas pieslēgt citas ierÄ«ces, tas var norādÄ«t uz datora bezvadu kartes bojājumu vai nepareiziem datora uzstādÄ«jumiem. Katrā gadÄ«jumā, ja Jums izdodas pieslēgt datoru vienÄ«gi caur UTP kabeli, tas var norādÄ«t uz problēmu ar WIFI signālu ko rada rÅ«teris. Ja Jums neizdodas pieslēgt datoru vai jebkuru citu ierÄ«ci izmantojot augstāk aprakstitās metodes, tad iespējams Jums nav savienojuma ar ISOP. Piezvaniet savam pakalpojuma sniedzējam un paskaidroiet problēmu. Viņi varēs Jums pateikt, ja ir savienojuma pārtrÅ«kums JÅ«su reÄ£ionā.
 3. Piezīme par satelīta internetu
  Ja izmantojat satelÄ«ta savienojumu internetam, problēmas noteikÅ”ana var bÅ«t mazliet sarežģītāka. SatelÄ«tu var ietekmēt lietus, sniegs and pat mākoņaini laikapstākļi. Ja internets pārtrukst sliktos laikapstākļos, visticamāk tas arÄ« ir iemesls. Iesakām apskatÄ«t vai satelÄ«ta Ŕķīvim nav bojājumu un attÄ«rÄ«t to no sniega. Å ajā gadÄ«jumā vienÄ«gais ko varat darÄ«t ir nogaidÄ«t kad laikapstākļi uzlabosies, pirms citu mēru pieņemÅ”anas. Iespējams, ka interneta savienojums vienkārÅ”i atjaunosies lÄ«dz ar laikapstākļu uzlaboÅ”anos. Tā pat JÅ«su pakalpojumu sniedzējs var informēt JÅ«s, ja JÅ«su reÄ£ionā tiek novērots savienojuma pārtrÅ«kums.

Kā uzlabot lēnu interneta savienojumu?


Ja saskaraties ar lēnu interneta savienojumu, Å”ie padomi var palÄ«dzēt Jums noteikt tā cēloni un atrast veidu kā uzlabot ātrumu.

 • Veiciet vairākus testus dienas garumā. Speedcheck automātiski saglabās katra testa rezultātus, kurus vēlāk var ērti apskatÄ«t. Å is interneta ātruma tests var palÄ«dzēt Jums uzraudzÄ«t un izprast savienojuma patiesos ātrumus. GadÄ«jumā ja ātrums ir pārāk zems, jauna rÅ«tera iegāde vai pieslēguma plāna maiņa var palÄ«dzēt uzlabot savienojuma ātrumu.
 • RÅ«tera novērtÄ“Å”ana. Dažreiz lēns vai bojāts rÅ«teris var izraisÄ«t zemu interneta ātrumu un savienojuma pārtraukumus. Pārliecinieties, ka rÅ«teris nav novecojis un ka tas nodroÅ”ina ātrumu kas Jums ir vajadzÄ«gs. IzmeiÄ£iniet citu rÅ«teri, ja tāds ir pieejams, lai novērotu vai tas uzlabo savinojuma ātrumu.
 • Samaziniet lietotāju daudzumu, kas izmanto JÅ«su tÄ«klu. Ja vairāki lietotāji izmanto vienu mājas tÄ«klu no vairākām ierÄ«cēm, tas var samazināt interneta ātrumu. TÄ«klam ir nepiecieÅ”ams lielāks ātrums lietojot to no vairākām ierÄ«cēm (tālruņa, planÅ”etes un datora), nekā lietojot internetu tÄ«klu tikai no viena datora. PameiÄ£iniet samazināt ierīču daudzumu, kas tiek izmantoti vienlaikus un novērtējiet vai pamanat izmaiņas. Iespējams, ka ir nepiecieÅ”ams palielināt pieslēguma plānu labākam atbalstam.
 • PameiÄ£iniet izmantot internetu dažādos laikos. Atceraties, noslogotajos interneta izmantoÅ”anas laikos ātrums var samazināties. PameiÄ£iniet izmantot internetu laikos kad mazāk cilvēku ir online, piemēram vēlu naktÄ« vai agri no rÄ«ta.
 • Ieplānojiet lejuplādi. Ja Jums ir nepiecieÅ”ams lejuplādēt lielu programu, ieplānojiet lejuplādi laikā kad internets ir mazāk noslogots. Tas ļaus Jums ietaupÄ«t laiku, kā arÄ« dos priekÅ”roku ātrākam iespējamam interneta savienojumam.
6. Nodaļa:

Ko darīt, kad nekas nepalīdz

Dažreiz, savienojuma problēmu nebÅ«s iespējams salabot patstāvÄ«gi, neskatoties uz visiem iepriekÅ” minētajiem soļiem. Å eit JÅ«s atradÄ«siet ieteikumus, par to kā rÄ«koties tālāk, ja tas ir kaut kas ko JÅ«s nevarat atrisināt patstāvÄ«gi

Ko darīt, ja nekas nepalīdz

Problēmas ar pakalpojuma sniedzēju(ISP)


Ja problēma ir JÅ«su pakalpojuma sniedzējā(ISP), tad iepriekÅ” aprakstÄ«tie soļi nebÅ«s efektÄ«vi, tāpēc ka JÅ«su datoram nav pieejams interneta pieslēgums.

Ja rodas aizdomas, ka problēmas iemesls ir pakalpojuma sniedzējā, Jums vajdzēs sazināties ar kompāniju pa tieÅ”o. Parasti ierodoties vietējā pārstāvniecÄ«bā personÄ«gi ir iespējams ātrāk saņemt atbildes uz saviem jautājumiem nekā, zvanot uz klientu apkalpoÅ”anas centru vai tehniskā atbalsta departamentu. Saprotams, tas ir vienÄ«gi iespējams, ja JÅ«su tuvumā atrodas kompānijas ofiss un Jums ir iespēja tur nokļūt.

Vienmēr paturiet pie rokas Jūsu lietas numuru, zvanot vai ierodoties ofisā personīgi. Tas var palīdzēt saglabāt Jūsu laiku turpmākajās komunikācijas reizēs.

Ja Jums nav interenets vairāku dienu garumā lielākā daļa kompāniju kompensēs zaudējumus, bet iespējams Jums vajadzēs to pieprasīt. Piefiksējat dienas kurās Jums nav serviss, tad sazinaties ar Jūsu pakalpojuma sniedzēju lai pieprasītu kompensāciju par tām dienām.

Problēmas ar rūteri


Jums ir aizdomas, ka problēmas iemesls ir rÅ«teris? Daudziem rÅ«teriem ir garantija, kas var nosegt rÅ«tera maiņu. Ja Jums ir jauns rÅ«teris, sazinaties ar rÅ«tera ražotāju nevis ar veikalu kur JÅ«s to esat iegādājies(usies). Iespējams, ka ir nepiecieÅ”ams samainÄ«t veco rÅ«teri pret jauno, taču ražotājs arÄ« var piedāvāt salabot veco, ja tam ir garantija. Kad JÅ«s nopērkat rÅ«teri vienmēr saglabājiet čeku, gadÄ«jumā ja bÅ«s nepiecieÅ”ams izmantot garantiju.

Nesaprotamas problēmas


Vēl joprojām nevarat saprast kas vainas savienojumam, kāpēc tas ir tik lēns vai kāpēc tā nav pavisam? Diemžēl, identificēt problēmu var būt sarežģīti ņemot vērā visus faktorus ieskaitot:

 • Nepareizus datora iestādÄ«jumus
 • Nepareizus tÄ«kla iestādÄ«jumus
 • NefunkcionējoÅ”u bezvada karti
 • Bojātu rÅ«teri vai modemu
 • Un tam lÄ«dzÄ«gi

Ja Jūs jūtaties vīlies(ies) un nezinat ko darīt tālāk, iespējams IT speciālists varēs Jums palīzēt. Speciālists var atnākt uz Jūsu mājām un novērtēt savienojuma problēmu, tai skaitā veikt izmaiņas ierīču uzstādījumos, optimizēt iestādījumus un izsniegt rekomendācijas efektīvākai tīkla darbībai. Tas pats princips attiecas uz kompānijām, ja rodas problēmas ar interneta tīklu darbavietā.

Kas attiecas uz IT atbalsta atraÅ”anu, sāciet ar vietējo datoru remontdarbnÄ«cas apmeklējumu. RemontdarbnÄ«cas bieži vien piedāvā tehnisku atbalstu, bet gadÄ«jumā ja tie tikai nodarbojas ar remontu viņi varēs JÅ«s novirzÄ«t pie vietējā specialista. Joprojām nezinat kur vērsties? Apskatiet vietējo biznesu sarakstu internetā. Mazākiem uzņēmumiem bieži vien ir draudzÄ«gākas cenas un tie biežāk piedāvā mājas vizÄ«tus.

Cerams, Ŕie ieteikumi būs Jums noderīgi interneta ātruma uzlaboŔanā.

Novēlam veiksmi!