Internet speed test

Kompletný sprievodca

V prípade dosahovania tej najvyššej možnej rýchlosti internetu je potrebné brať do úvahy mnoho faktorov. Ak sa vo vašom systéme vyskytne porucha a internet začne byť neobvykle pomalý, riešenie problému môže byť komplikovaný a náročný proces.

Preto sme vytvorili kompletného sprievodcu rýchlosťou internetu a pripojením. Krok za krokom vás prevedieme všetkým, čo o internete potrebujete vedieť, aby ste mohli sami identifikovať problémy v systéme a zlepšiť rýchlosť pripojenia.

Kompletný sprievodca rýchlosťou internetu a pripojením
Kapitola 1:

Meranie rýchlosti internetu

Internet speedtest je spoľahlivý nástroj, ktorý vám pomôže merať rýchlosť internetu a v prípade pomalého internetu vyhľadať poruchu. Speedtest vám presne ukáže, akú rýchlosť dosahuje vaše pripojenie v konkrétnom čase, čo je prvým krokom pri identifikácii problémov s internetom. Testovanie rýchlosti internetu pomocou funkcie Speedcheck je jednoduché a záznamy o každom teste ostávajú uložené, takže sa k nim môžete neskôr vrátiť.

Meranie rýchlosti internetu 101

Máte problémy s internetom? Je internetové pripojenie pomalé alebo sa webové stránky načítavajú nezvyčajne dlho? Nie je nič nepríjemnejšie ako nekonečné čakanie na načítanie stránky, alebo internet, ktorý je tak pomalý, že skutočne zaostáva. Meranie rýchlosti internetu pomocou funkcie speedmeter je našťastie jednoduché a pomôže vám to vytvoriť si predstavu o tom, čo sa asi deje.

Poradíme vám, ako riešiť problémy s pomalým internetovým pripojením. Začnime však s tým najdôležitejším nástrojom: test rýchlosti internetu.

Meranie rýchlosti internetu


Ak sa vám zdá, že máte pomalý internet, test rýchlosti internetu je jedným z nástrojov, ktorý vám pomôže zistiť príčinu slabého výkonu. Speed test internetu je v podstate meranie rýchlosti internetu, ktorý vám poskytne konkrétne údaje o tom, ako rýchlo prebieha sťahovanie a odosielanie dát medzi vaším počítačom a internetom.

Poznať tieto špecifické ukazovatele je dôležité, pretože pomalé sťahovanie a odosielanie dát môže poukazovať na problémy zo strany poskytovateľa internetových služieb alebo možnú poruchu routera. Naproti tomu, ak výsledok testu rýchlosti ukáže, že rýchlosť vášho pripojenia je v poriadku, môže to poukazovať na možné problémy s webovou stránkou, na ktorú sa snažíte dostať, prípadne to, že rýchlosť vášho pripojenia nie je dostatočne vysoká na to, aby vyhovovala štýlu, akým prehliadate web.

Test rýchlosti internetu je jednoduchý, trvá len niekoľko sekúnd a pri použití funkcie Speedcheck je bezplatný.

Meranie rýchlosti internetu pomocou testu rýchlosti WiFi


Test internetu urobíte jednoducho – stačí navštíviť stránku Speedcheck.org, kliknúť na modré tlačidlo Spustiť test a nechať test bežať. Po jeho skončení sa vám v hornej časti obrazovky zobrazia tri hodnoty:

 • Latencia, ktorá označuje časové oneskorenie prenosu dát na ich ceste do cieľa. Meria sa v milisekundách a vo všeobecnosti je za dobrú považovaná akákoľvek hodnota pod 100 ms. Vyššie hodnoty latencie, napríklad viac ako 200 ms, môžu spôsobiť oneskorenie, napríklad počas videochatov, a vytvoriť dojem, že váš internet je pomalší ako v skutočnosti.
 • Rýchlosť sťahovania, ktorá je meraná v Mb/s a označuje rýchlosť, akou vaše zariadenie sťahuje dáta z internetu. Ak rýchlosť sťahovania nepostačuje na vykonávanie aktivít ako sledovanie videí alebo hranie hier, môže sa zdať, že je pomalé alebo oneskorené.
 • Rýchlosť odosielania, ktorá je tiež meraná v Mb/s a označuje rýchlosť, akou vaše zariadenie odosiela dáta na internet. Rýchlosť odosielania ovplyvňuje rýchlosť nahrávania veľkých súborov, ako sú fotografie či videá.

Pravidelná kontrola rýchlosti internetu je dôležitá z niekoľkých dôvodov:

 1. V zmluve s vaším poskytovateľom internetových služieb sa uvádzajú sľubované rýchlosti odosielania a sťahovania dát. Tieto rýchlosti však nemusia nevyhnutne zodpovedať realite. V skutočnosti môžu byť oveľa nižšie ako je v zmluve uvedené, a to môže ovplyvňovať funkčnosť internetových služieb a vašu schopnosť prehliadať web.
 2. Môže sa stať, že sľubované rýchlosti dosiahnete v určitých časoch počas dňa, no v iných časoch zase nie. Jediný spôsob, ako si overiť mieru funkčnosti vášho internetu je skontrolovať jeho rýchlosť v rôznych časoch počas dňa. Môžete si všimnúť, že rýchlosť je počas hodín s najväčším vyťažením nižšia, a neskoro v noci alebo skoro ráno, keď nie je toľko ľudí online, je zase vyššia.

Na zistenie skutočnej rýchlosti vášho internetu musíte vykonať niekoľko testov v rôznych časových úsekoch dňa. Všetky testy, ktoré na Speedcheck.org vykonáte, ostávajú uložené, takže si ich môžete pohodlne prezrieť všetky naraz.

Povedzme, že v zmluve s vaším poskytovateľom internetových služieb je uvedená rýchlosť sťahovania 50 Mb/s a rýchlosť odosielania 10 Mb/s. Po vykonaní niekoľkých testov však zistíte, že rýchlosť sťahovania je 48,9 Mb/s a rýchlosť odosielania je 9,4 Mb/s. Na týchto rýchlostiach nie je nič zlé a od sľubovaných rýchlosti sa takmer vôbec nelíšia. Ak však po meraní rýchlosti zistíte, že rýchlosť sťahovania je namiesto 50 Mb/s iba 4,5 Mb/s, tento rozdiel bude mať na funkčnosť internetových služieb výrazný vplyv a naznačuje, že niekde v systéme sa vyskytol problém.

Neobyčajne nízke rýchlosti sťahovania alebo odosielania môžu poukazovať na problém s poskytovateľom internetových služieb, vaším pripojením, prípadne sa môžu vyskytovať len v časoch, kedy je internet vyťažený. Ak sú rýchlosti aj po vykonaní niekoľkých testov stále nízke, môže to poukazovať na problém, ktorý je potrebné vyriešiť, aby ste pri prehliadaní webu nemali omeškania, nečakali na načítanie stránok a aby vám nesekali videá.

Pochopenie toho, aký rýchly je váš internet je len jedným z krokov vedúcich k riešeniu problémov s jeho nízkou rýchlosťou. Čím lepšie budete rozumieť rýchlosti internetu, ktorý používate, tým rýchlejšie budete schopní identifikovať problémy s jeho nízkou rýchlosťou alebo slabým výkonom a naučíte sa tieto problémy vyriešiť a zvýšite tak výkon a spoľahlivosť vášho pripojenia.

Čo presne však Mb/s znamená a ako sa dá opraviť pomalé internetové pripojenie? Tu nájdete užitočné informácie ako aj ďalšie nástroje, ktoré vám pomôžu zrýchliť internetové pripojenie.

Kapitola 2:

Základné informácie o internetovom pripojení

Ak chcete vyriešiť problémy s pomalým internetom, musíte sa zorientovať v typoch internetového pripojenia. Nájdete tu podrobné informácie o tom, ako funguje váš internet, od spôsobov merania rýchlosti pripojenia až po rôzne druhy poskytovateľov internetových služieb. Budeme sa tiež zaoberať rozdielmi v rýchlosti sťahovania a odosielania, aby ste následne na základe výsledkov testu vedeli lepšie porozumieť tomu, ako funguje váš internet.

Základné informácie o internetovom pripojení

Pochopenie základných informácií o internetovom pripojení


Začnime rýchlym prehľadom toho, ako internet funguje, aby ste porozumeli tomu, ako riešiť problémy s jeho rýchlosťou.

Zariadenia ako počítače, mobilné telefóny a tablety sa na internet pripájajú rôznymi spôsobmi vrátane podzemného kábla, mobilného pripojenia, či dokonca satelitu. Po pripojení môžu počítače medzi sebou komunikovať a vy môžete v priebehu pár sekúnd zdieľať a prezerať si informácie z celého sveta.

Vaše zariadenie sa na internet môže pripojiť prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb alebo použitím mobilného dátového prenosu, ktorý vaše zariadenie pripojí na internet prostredníctvom tzv. tetheringu. Ak zariadenie pripojíte cez mobilný telefón, z vášho telefónu sa prakticky stáva prenosný hotspot. Tethering umožňujú len určití operátori a paušály a je treba mať na vedomí, že používať mobilný telefón ako hotspot bude mať za následok spotrebu dát. Mobilní operátori ako Telekom, O2 a Orange ponúkajú balíky, ktoré tethering povoľujú.

Poskytovateľa internetových služieb si môžete vybrať sami, rovnako ako si vyberáte mobilného operátora. Medzi najbežnejších poskytovateľov patria Slovak Telekom, Orange či UPC. Jednotliví poskytovatelia ponúkajú rôzne typy internetu, ako napr. tzv „dial-up“ internet, širokopásmový internet či pripojenie prostredníctvom technológie DSL. Keďže typ vášho pripojenia ovplyvňuje aj to, ako sa váš počítač alebo smartfón pripája na internet, touto problematikou sa budeme podrobnejšie zaoberať neskôr.

Po tom, ako si vyberiete poskytovateľa internetových služieb a začnete využívať ich služby bude vášmu počítaču priradený internetový protokol známy aj ako IP adresa. Táto adresa je tvorená sériou čísel oddelených bodkami a pomáha pri identifikácii vášho počítača a všetkej vašej aktivity na internete.

Keď je váš počítač pripojený na internet pomocou poskytovateľa a má priradenú IP adresu (je priraďovaná automaticky a preto sa tým vo všeobecnosti nemusíte zaoberať), máte prístup na internet a môžete navštevovať webové stránky, posielať emaily a mnoho iného.

Ak sa však v systéme niečo pokazí, stratíte prístup na internet. Pokiaľ je vaše pripojenie príliš pomalé, potom môže byť aj obyčajné prehliadanie webu únavné a na niektoré stránky sa vám ani nemusí podariť dostať. Často sa môže stať, že nebudete vedieť, v ktorej časti celého systému pripojenia sa vyskytla porucha. V takých prípadoch je potrebné vzniknuté problémy riešiť.

Čo potrebujete vedieť o poskytovateľoch internetových služieb


Je dôležité si uvedomiť, že ceny a rýchlosti sťahovania a odosielania sa u jednotlivých poskytovateľov líšia. Z toho dôvodu musíte starostlivo zvážiť, ktoré aspekty sú pre vás najdôležitejšie. Pamätajte, že mnohí poskytovatelia vyžadujú viazanosť aspoň na 2 roky. Výber preto dobre zvážte – môže to byť váš poskytovateľ na dlhú dobu.

Pri zvažovaní možností si tiež nezabudnite pozrieť recenzie služieb jednotlivých poskytovateľov. Na základe recenzií môžete zistiť viac informácií o dôležitých faktoroch, ako sú spoľahlivosť, technická podpora a celková kvalita poskytovaných služieb, o ktorých by ste sa inak ani nemuseli dozvedieť.

Poskytovatelia internetových služieb sa líšia najmä v tom, že ponúkajú rôzne rýchlosti sťahovania a odosielania. Tieto rýchlosti priamo ovplyvňujú to, ako dobre sa vám internet používa a zároveň môžu byť jednou z príčin jeho nízkej rýchlosti.

Pri výbere poskytovateľa by ste mali okrem rýchlosti brať do úvahy aj tieto faktory:

 • Dostupnosť – Predtým, ako sa pustíte do podrobného skúmania informácií o konkrétnom poskytovateľovi sa uistite, že jeho služby sú dostupné vo vašej oblasti. Vašej pozornosti určite neujde, že niektorí poskytovatelia ponúkajú služby len v určitých oblastiach a niektorí z nich dokonca v rámci jedného mesta poskytujú pokrytie len na určitých adresách. Na mapu pokrytia od poskytovateľa sa však nespoliehajte, pretože tieto mapy mnohokrát nezobrazujú podrobné informácie o konkrétnych službách dostupných na vašej adrese. Namiesto toho kontaktujte poskytovateľa a zistite, aké služby sú pre vás k dispozícii.
 • Spoľahlivosť – Zistite, či sa u poskytovateľa vyskytujú časté výpadky internetu. To môže byť problematické, najmä ak potrebujete spoľahlivý internet pri práci.
 • Ceny a balíky služieb – Väčšina poskytovateľov internetových služieb má v ponuke niekoľko rôznych balíkov, ktoré sa líšia cenami a rýchlosťami. Informujte sa o dostupných možnostiach a zistite, ktorá z nich je pre vás tá najlepšia. Ak nič nenájdete, obráťte sa na iného poskytovateľa.
 • Zmluvy – Pred uzatvorením zmluvy s poskytovateľom si vždy prečítajte poznámky tlačené drobným písmom. Vo väčšine prípadov je potrebné podpísať zmluvu aspoň na 2 roky a v prípade jej predčasného ukončenia vám môžu byť účtované vysoké poplatky. V zmluve je tiež dôležité pozorne si prečítať informácie o poplatkoch. V niektorých prípadoch je výška poplatkov obmedzená len na určitú dobu a po jej uplynutí sa poplatky môžu zvýšiť.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je pri výbere poskytovateľa potrebné zvážiť, je to, o aký typ pripojenia máte záujem.

Ako otestujem rýchlosť internetu?


Rýchlosť internetu sa dá merať niekoľkými spôsobmi, no najbežnejšie sa meria v Mb/s.

 • Jeden kilobit za sekundu (Kb/s) je najpomalšia jednotka rýchlosti. Často sa používa so zastaranými spôsobmi pripojenia, akými sú napr. dial-up modemy.
 • Jeden megabit za sekundu (Mb/s) je rovný 1000 Kb/s. V súčasnosti ide o najbežnejšou jednotkou merania rýchlosti.
 • Jeden gigabit za sekundu (Mb/s) je rovný 1000 Mb/s. Táto jednotka sa používa pri vysokovýkonných sieťach.

Čím vyššia hodnota, tým rýchlejší je internet.

Zamerajme sa na chvíľu na Mb/s. Čo je považované za uspokojivú rýchlosť a čo nie?

Poskytovatelia internetových služieb zvyčajne inzerujú rýchlosť sťahovania. Takmer všade na svete sa tieto hodnoty pohybujú od 3 Mb/s do 10 Mb/s, 20 Mb/s, 50 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s, 500 Mb/s a v niektorých mestách dokonca až na 1000 Mb/s (1 Gb/s).

Na vytvorenie predstavy o rýchlosti vášho pripojenia budete musieť brať ohľad na to, akým spôsobom pripájate svoje zariadenie k modemu. Bežne používané sieťové káble podporujú rýchlosť 100 Mb/s alebo 1 Gb/s (1000 Mb/s). V závislosti od rýchlosti vášho pripojenia s poskytovateľom internetových služieb môže byť potom príčinou poruchy internetové pripojenie alebo sieťový kábel. Ak napríklad poskytovateľovi platíte za pripojenie s rýchlosťou 500 Mb/s, ale na pripojenie k modemu použijete sieťový kábel s rýchlosťou 100 Mb/s, tento kábel spomalí pripojenie na 100 Mb/s bez ohľadu na to, že platíte za vyššiu rýchlosť. Na druhej strane, ak platíte len za 50 Mb/s, ale používate gigabitový sieťový kábel, bude to neefektívne, pretože rýchlosť vášho internetových služieb je oveľa pomalšia, ako kábel dokáže pojať.

Na pripojenie k vášho počítača k modemu alebo routeru však nepotrebujete nevyhnutne sieťový kábel. Ak vaše zariadenie podporuje WiFi, ako väčšina notebookov a smartfónov, k modemu sa môžete pripojiť bezdrôtovo pomocou WiFi. V takom prípade existujú dve pripojenia: vaše zariadenie je k modemu pripojené cez WiFi a modem sa pripája k poskytovateľovi internetových služieb. Ktorékoľvek z týchto pripojení môže môže internet spomaľovať. Musíte si preto vybrať taký WiFi router, ktorý podporuje rýchlosť poskytovanú poskytovateľom. Nezabúdajte tiež na to, že rýchlosť internetu je ovplyvňovaná aj vzdialenosťou od routera. Najlepším riešením je preto mať router, ktorý podporuje aspoň dvojnásobok rýchlosti poskytovanej poskytovateľom.

 • Bežná rýchlosť internetu v domácich sieťach sa pohybuje v rozmedzí od 1Mb/s do 500 Mb/s.
 • Sieťové káble podporujú rýchlosť 100 Mb/s alebo 1000 Mb/s.
 • Väčšina WiFi routerov (802,11 g) podporuje rýchlosť aspoň 54 Mb/s.

Je teda vaše pripojenie dostatočne rýchle? Čo sa považuje za dobrú rýchlosť?

Na to nie je jednoznačná odpoveď, pretože nič také ako dobrá rýchlosť neexistuje. Ideálna rýchlosť, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám, závisí od množstva faktorov, vrátane toho, aký typ stránok navštevujete a koľko dát sťahujete a odosielate. Ak sa napríklad na internet pripájate len párkrát za deň na to, aby ste si prečítali spravodajstvo, informovali sa o počasí a prečítali si emaily, nebudete potrebovať rovnakú rýchlosť ako niekto, kto nahráva množstvá fotografií, sleduje Netflix každý deň a hrá online hry.

Ako merať rýchlosť sťahovania a odosielania dát


Hoci váš poskytovateľ internetových služieb sľubuje určité rýchlosti sťahovania a odosielania, neznamená to, že vaše pripojenie bude v týchto rýchlostiach dostupné vždy. Vyššie spomínané faktory môžu znižovať rýchlosť internetu. Je preto dôležité, aby ste rýchlosť kontrolovali manuálne.

Pomocou funkcie Speedcheck v reálnom čase získate presné informácie o rýchlosti vášho internetu. Speedcheck poskytuje údaje o rýchlosti sťahovania aj odosielania, čo je pri riešení problémov s internetovým pripojením cennou informáciou.

Meranie rýchlosti internetu s funkciou Speedcheck trvá len niekoľko sekúnd. Ak sa domnievate, že rýchlosť sa v priebehu dňa znižuje, zmerajte ju viackrát. Speedcheck výsledky uloží a vy tak k nim budete mať prístup aj neskôr. Nižšie rýchlosti môžu objasniť niektoré bežné problémy s internetom a identifikácia nízkej rýchlosti ako zdroja problému vám môže pomôcť tento problém vyriešiť.

Rýchlosť sťahovania, rýchlosť odosielania a prečo sú dôležité


O rýchlosti internetu sme už hovorili a teraz už pravdepodobne rozumiete tomu, že vyššia rýchlosť znamená rýchlejšie prehliadanie a celkovo lepší zážitok z internetu. Ak však budete riešiť problémy so zlým pripojením na internet a budete musieť skontrolovať jeho rýchlosť, bude pre vás užitočné dozvedieť sa viac o rýchlosti internetu a o tom, ako to ovplyvňuje vaše prehliadanie webu.

Keď hovoríme o rýchlosti internetu, hovoríme vlastne o dvoch rýchlostiach – rýchlosti sťahovania a rýchlosti odosielania.

Rýchlosť sťahovania znamená, ako rýchlo dokáže váš počítač stiahnuť informáciu z internetu. Pri sledovaní videa, načítavaní webovej stránky (najmä takej, ktorá obsahuje veľa obrazového materiálu) alebo sťahovaní dokumentu je čas potrebný na vykonanie každej úlohy určovaný rýchlosťou sťahovania.

Rýchlosť odosielania označuje proces odosielania obsahu z vášho počítača na internet. Pri nahrávaní fotografie, dokumentu alebo videa na webovú stránku alebo do emailu závisí celkový čas nahrávania od rýchlosti odosielania.

Pri prehliadaní webu sa väčšina aktivít týka sťahovania dát, nie ich odosielania. Mnoho poskytovateľov internetových služieb preto ponúka balíky umožňujúce rýchlejšie sťahovanie, ale pomalšie odosielanie dát.

Rýchlosť sťahovania nezohráva pre priemerného používateľa internetu veľkú úlohu, no tí, ktorí často nahrávajú veľké súbory ako videá a fotografie potrebujú službu, ktorá ponúka rýchlosť odosielania vyššiu ako je bežné.

Kapitola 3:

Pripojenia, modemy a routery

Vaše internetové pripojenie má veľký vplyv na to, ako rýchlo vám ide internet. Ponuka internetových pripojení je rozmanitá, a preto sme vám predstavili aspoň základné informácie, ktoré vám pomôžu správne sa rozhodnúť. Internetové pripojenie však nie je všetko. Potrebujete aj výkonný router, ktorý podporuje požadované rýchlosti. Prinášame vám niekoľko tipov na výber správneho routera, aby ste predišli zbytočnému spomaleniu internetu.

Modemy a routery

Spôsoby pripojenia na internet


Pamätáte si, ako sme vám vysvetľovali, že váš počítač sa môže na internet pripájať rôznymi spôsobmi? Aj spôsob pripojenia na internet môže mať vplyv na rýchlosť a funkčnosť internetových služieb. Niektorí poskytovatelia internetových služieb ponúkajú len jeden alebo dva spôsoby, a preto je dobré poznať ich výhody a nevýhody.

 • Dial-up
  Dial-up pripojenie bolo kedysi najbežnejším spôsobom pripojenia na internet, no dnes sa vyskytuje už len zriedka. Dial-up sa na internet pripája prostredníctvom telefónnej linky, a to tak, že sa vytočí telefónne číslo, ktoré používateľa pripojí na internet. Je potrebné použiť modem, pripojenie je extrémne pomalé a v prípade, že používate internet nemôžete používať pevnú linku.
 • DSL
  DSL pripojenie (z angl. digital subcriber line, doslova „digitálna účastnícka linka“) vám umožňuje používať internet aj telefón súčasne. DSL pripojenie je populárne v mestách, vo vidieckych oblastiach sa s ním tak často nestretnete. V súčasnosti ide o najbežnejší spôsob pripojenia na internet.
 • Kábel
  V prípade káblového pripojenia sa váš počítač pripája na internet nie prostredníctvom telefónnej linky, ale cez rozvody káblovej televízie. To znamená, že internet aj telefón môžete používať súčasne, vďaka čomu je káblové pripojenie obľúbenou možnosťou.
 • Optické vlákno
  Pripojenie na internet cez optické vlákna sa teší čoraz väčšej obľube, pretože optické vlákna prenášajú signál omnoho rýchlejšie ako iné spôsoby pripojenia. Tento spôsob pripojenia je čoraz populárnejší v mestách, ale vo vidieckych oblastiach zatiaľ nie je k dispozícii.
 • WiFi
  Bezdrôtové širokopásmové pripojenie, známe aj ako WiFi vysiela medzi zariadeniami rádiové vlny pomocou DSL, káblového a optického pripojenia- Vytvára sa tým vysokorýchlostné pripojenie používané na vytváranie prenosných prístupových bodov v knižniciach, reštauráciách a v iných verejných budovách. Doma si, samozrejme, môžete nastaviť vlastný prístupový bod WiFi.

Niektoré z uvedených spôsobov pripojenia sú rýchlejšie ako ostatné, a preto ak chcete maximalizovať rýchlosť vášho pripojenia, je dôležité vybrať si ten najrýchlejší, ktorý je vo vašej oblasti dostupný.

Používanie bezdrôtového routera


Váš počítač sa pripája k poskytovateľovi internetových služieb a ten mu poskytuje prístup na internet. To znie celkom jednoducho, však? Ak sa rozhodnete vytvoriť si doma alebo v práci WiFi signál prostredníctvom bezdrôtového routera, do systému pridáte ďalšiu úroveň zložitosti a zvýšite tým aj šancu, že niekde dôjde k poruche a internet sa spomalí. Aj napriek tomu však stále existuje dosť dôvodov na to, aby ste doma používali bezdrôtový router.

Jednoducho povedané, bezdrôtový router vám dáva možnosť používať internet viacerými spôsobmi. Bez bezdrôtového routera musíte počítač pripojiť priamo k modemu pomocou sieťového kábla. Ak teda máte notebook, nemôžete sa s ním pri používaní internetu voľne pohybovať, pretože ste k modemu fyzicky pripojení. Pomocou routera môžete viaceré zariadenia, ako napríklad váš notebook, telefón a tablet, pripojiť na internet súčasne. (Väčšina poskytovateľov internetových služieb ponúka modemy so zabudovaným bezdrôtovým routerom a v takom prípade už kúpa routera nie je potrebná.)

Bezdrôtové routery sú skvelé z niekoľkých dôvodov, ale ich funkčnosť môže byť ovplyvnená množstvom faktorov, ktoré musíte mať na pamäti:

 • Vzdialenosť – S narastajúcou vzdialenosťou od routera pripojenie slabne. Ak máte veľký dom, tento problém vyriešite inštaláciou viacerých routerov.
 • Prekážky – Ak je signál medzi routerom a vaším zariadením blokovaný stenami alebo inými predmetmi, rozsah pokrytia WiFi môže byť obmedzený. Ak sa nachádzate vo vzdialenosti dvoch alebo troch miestností od routera, steny môžu skrátiť dosah WiFi pokrytia až do tej miery, že sa nebudete môcť pripojiť na internet.
 • Rádiofrekvenčné rušenie – Ak sa vám niekedy internet náhle spomalil v momente, keď niekto zapol mikrovlnnú rúru, išlo o rádiofrekvenčné rušenie. Keďže router používa na odosielanie a prijímanie dát rádiové vlny, akýkoľvek zdroj rádiových vĺn v okolí, ako napríklad mikrovlnná rúra, môže narúšať router a rýchlosť internetu.

Ak zvažujete kúpu routera, výber sa musí odvíjať od vašich potrieb. Nie všetky routery sú rovnaké. Router môže ovplyvniť rýchlosť sťahovania a odosielania dát a potenciálne tak spomaliť počítač.

Prenosové rýchlosti routerov sa udávajú v megabitoch za sekundu (Mb/s). Čím vyššia hodnota, tým rýchlejší je router. Môžete nájsť routery s rýchlosťou od 54 Mb/s po vysokovýkonné routery s rýchlosťou vyššou ako 1 Gb/s (1000 Mb/s).

Aká dôležitá je rýchlosť routera? Na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Pokiaľ si kúpite router s výrazne nízkou prenosovou rýchlosťou, môže vám to spomaliť internet. Ak si však kúpite router, ktorého prenosová rýchlosť je vyššia ako rýchlosť internetového pripojenia od vášho poskytovateľa, internet to nezrýchli. Stručne povedané, najlepším riešením je kúpiť si rýchly router. Majte však na pamäti, že pokiaľ poskytovateľ internetových služieb neponúka vysokorýchlostné pripojenie, vysokovýkonné routery internet nezrýchlia.

Pri výbere routera musíte tiež zvážiť ešte jednu vec, a tou sú technologické štandardy. Bezdrôtové sieťové zariadenia, akými sú napríklad routery, sú merané podľa technologických štandardov. Tieto štandardy sú označované číslami 802.11, po ktorých nasleduje písmeno. Kombinácia čísla a písmena označuje konkrétnu technológiu, ktorú router používa, na základe čoho je možné určiť rozsah jeho prenosovej rýchlosti.

 • 802.11g je základná technológia používaná na routeroch. Používa iba rozsah 2,4 GHz. Keďže ide o pomerne jednoduchú technológiu, tieto routery dosahujú rýchlosť maximálne 54 Mb/s.
 • 802.11n je o niečo pokročilejšia technológia. Používa pásma 2,4/5,8 GHz, ktorý umožňuje routeru dosahovať rýchlosť až 600 Mb/s. 802.11ac je vyspelejšia technológia. Používa pásmo 5,8 GHz, v ktorom sú routery oveľa rýchlejšie a schopné dosiahnuť rýchlosť až 500 Mb/s.

Ak chcete zistiť, či router vyhovuje vašim potrebám, najlepšie urobíte, ak si prečítate online recenzie. Tie vám môžu poskytnúť prehľad o jeho výkone a rýchlosti. Vo všeobecnosti je lepšie vyhýbať sa lacným routerom s nižším výkonom, pretože takéto routery nemusia byť spoľahlivé a môžu mať slabý výkon. Riešením problémov s routermi sa budeme bližšie zaoberať neskôr.

Kapitola 4:

Prečo mám pomalý internet?

Pomalý internet nie je len nepríjemným detailom. Problém môže zájsť až tak ďaleko, že internet takmer úplne prestane fungovať. Ak pracujete s nezvyčajne pomalým internetom, môžete sa stretnúť s problémami ako nesprávne načítané stránky a nekonečné načítavanie videí. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť vášho internetu patria poskytovateľ internetového pripojenia, denná doba, počas ktorej ste pripojení, ako aj používané zariadenie. Prinášame vám prehľad potenciálnych príčin pomalého internetu.

Prečo mám pomalý internet?

Faktory, ktoré spomaľujú váš internet


Aj keď sa vám môže zdať, že rýchlosť vášho internetu je v poriadku, existujú ďalšie faktory, ktoré ju môžu znižovať a spôsobovať tak problémy s výkonom, pomalým načítaním webových stránok a videami, ktoré sekajú.

 • Spôsob, akým sa pripájate na internet. Medzi rýchlosťou internetu pri dial-up pripojení a tou, ktorú môžete dosiahnuť pri DSL, káblovom alebo širokopásmovom pripojení je veľký rozdiel. Niektoré spôsoby pripojenia ponúkajú len obmedzené rýchlosti. Pri výbere spôsobu pripojenia preto musíte starostlivo zvážiť svoje požiadavky na rýchlosť.
 • Poskytovateľ internetového pripojenia. Každý poskytovateľ internetových služieb má v ponuke niekoľko balíkov s rôznymi rýchlosťami sťahovania a odosielania. Tie rýchlejšie zvyčajne stoja viac, ale zároveň poskytujú lepšie a spoľahlivejšie pripojenie. Ak je rýchlosť vášho pripojenia pravidelne nízka a bráni vám v používaní internetu, riešením problému môže byť prechod na balík ponúkajúci rýchlejšie pripojenie.
 • Denná doba. Rýchlosť internetu zvykne klesať v časoch, keď ho používa veľa ľudí naraz. Tento problém sa bežne vyskytuje počas pracovných dní. Môžete si všimnúť, že rýchlosť internetu sa vracia naspäť do normálu v časoch, keď ho používa menej ľudí, t. j. neskoro v noci alebo skoro ráno.
 • Webové stránky s vysokou návštevnosťou. Rýchlosť internetu je ovplyvnená aj počtom návštevníkov, ktorí si danú stránku prezerá. Stránky s vysokou návštevnosťou sa môžu pomaly načítavať a v prípade náhleho zvýšenia počtu návštevníkov môže dokonca dôjsť až k ich zlyhaniu. V takom prípade sa, bohužiaľ, nedá nič robiť a neostáva nič iné, ako byť trpezliví a stránku navštíviť neskôr.
 • Vaše zariadenie. Ak máte rýchly internet, no vaše zariadenie (počítač, smartfón, tablet...) je staré, napadnuté vírusom, prípadne ide o jednoduchý model s nižším výkonom, tiež sa to odrazí na rýchlosti pripojenia. Aktualizácia počítača alebo vyskúšanie iného počítača vo vašej domácej sieti vám môže pomôcť určiť, či je práve toto príčinou spomaleného internetu.

Problémy, s ktorými sa stretnete, keď je internet príliš pomalý


Pomalý internet môže spôsobovať problémy pri prehliadaní webu, a to až tak, že pri skutočne nízkej rýchlosti internet takmer úplne prestane fungovať.

Pri nízkej rýchlosti internetu môžete pozorovať niektoré z týchto problémov:

 • Časový limit na načítanie webových stránok vyprší alebo sa stránka nenačíta správne
 • Nie je možné streamovať videá alebo používať Skype alebo Netflix. Videá sa načítavajú príliš dlho a obraz je rozpixelovaný
 • Väčšie stránky (väčšinou tie, ktoré obsahujú veľa obrazového materiálu) sa načítavajú pomaly
 • Pri písaní na klávesnici alebo pohyboch myšou reaguje stránka oneskorene

Ak si všimnete tieto problémy môžete si byť istí, že rýchlosť vášho internetu pre vás nie je dostačujúca.

Kapitola 5:

Riešenie problémov s internetovým pripojením

Ak nastane výpadok internetu, nemôžete sa pripojiť ku konkrétnej webovej stránke alebo sa web nenačíta správne, musíte prísť na to, čo spôsobuje problém. Pripojenie na internet je tvorené mnohými súčasťami a do úvahy treba brať aj iné faktory, ako sú rýchlosť internetu a funkčnosť webovej stránky, riešenie problému pozostáva z niekoľkých krokov.

Tu je podrobný návod na riešenie problémov s pomalým alebo nefunkčným internetom.

Riešenie problémov s internetovým pripojením

Signály, že máte problém s internetovým pripojením


To, že s vaším internetom niečo nie je v poriadku si pravdepodobne prvýkrát všimnete vtedy, keď sa nemôžete pripojiť na webovú stránku alebo prihlásiť do emailovej schránky. Možno sa webová stránka načítava nezvyčajne dlho alebo vám vyhodí správu o tom, že webová stránka nie je k dispozícii.

Predtým, než sa pustíte do riešenia problémov s internetovým pripojením (ping test) sa uistite, či webová stránka náhodou len nie je mimo prevádzky. Webové stránky môžu zlyhávať a aj zlyhávajú. Skontrolujte, či ste zadali správnu URL adresu a skúste navštíviť aj iné webové stránky. Zistíte tak, či aj ostatné stránky majú ten istý problém.

Môžete tiež navštíviť stránku downforeveryoneorjustme.com, kde po zadaní URL adresy webovej stránky zistíte, či je naozaj mimo prevádzky alebo je problém s pripojením na vašej strane.

Ak sa nenačítajú ani ďalšie stránky, vyhodí vám správu o nedostupnosti internetového pripojenia alebo stránka nie je k dispozícii, pravdepodobne máte problém s internetovým pripojením.

Tu je návod, ako ho vyriešiť.

 1. Skontrolujte pripojenie medzi vaším počítačom a routerom
  Najprv sa uistite, že internet je k počítaču správne pripojený. Ako sa pokúšate pripojiť? Cez sieťový kábel alebo prostredníctvom WiFi? Ak používate sieťový kábel, uistite sa, že je bezpečne pripojený k zariadeniu aj k modemu. Ak používate WiFi, prejdite do nastavení zariadenia a pozrite sa na sieťové pripojenia. Skontrolujte, či je počítač pripojený k sieti a či je sieť k dispozícii. Môže sa vám zobraziť chybové hlásenie Žiadny prístup na internet, ktoré naznačuje problém so samotnou sieťou alebo s tým, ako sa k nej váš počítač snaží pripojiť. Niekedy je problém možné vyriešiť odpojením počítača od siete a opätovným pripojením. Ak sa vám stále nedarí pripojiť, skontrolujte IP adresu zariadenia alebo počítača. IP adresy máte dve. Jedna z nich slúži na identifikáciu zariadenia v modeme alebo routeri a druhá na identifikáciu modemu na internete. Keď hovoríme o identifikácii IP adresy, na mysli máme miestnu IP adresu, pomocou ktorej váš modem alebo router identifikuje vaše zariadenie. Možno sa pýtate: „Aká je moja IP adresa?“. Nájsť ju je jednoduché. Stačí prejsť do nastavení zariadenia a zvoliť možnosť Sieť a internet. Ak modem alebo router úspešne priradil IP adresu, mala by byť zobrazená v časti Zobraziť vlastnosti siete. Skontrolujte, či je vaša IP adresa platná. Mala by pozostávať zo sledu čísel oddelených bodkami, napríklad 192.168.1.104 alebo 10.0.1.8. Ak je adresa 0.0.0.0., znamená to, že je neplatná a je potrebné obnoviť ju alebo zmeniť jej konfiguráciu na to, aby ste sa pripojili k internetu. Spôsob, akým tieto kroky vykonáte závisí od toho, aký typ internetovej siete používate.
 2. Uistite sa, že router je pripojený na internet
  Ak sa router nedokáže pripojiť k modemu alebo na internet, nepodarí sa to ani počítaču. Začnite tým, že skontrolujete, či sú všetky káble pripájajúce router k modemu pevne pripojené na oboch stranách (ak sú router a modem dve samostatné zariadenia). Následne skontrolujte kontrolky na routeri aj na modeme. Červené alebo žlté svetlo, prípadne žiadne svetlo môžu byť indikáciou problému. Odpojte modem a znova ho pripojte. Tento krok reštartuje systém a niekedy pomáha vyriešiť problémy s pripojením. Ak sa ešte stále nemôžete pripojiť, odpojte router a znova ho pripojte. Ak máte k dispozícii iný router, môžete ich skúsiť vymeniť a zistiť tak, či je príčinou problému starý router. Stále sa nemôžete pripojiť? Skúste pripojiť notebook k modemu pomocou sieťového kábla. Môžete tiež skúsiť bezdrôtovo pripojiť iné zariadenia, ako napríklad tablet alebo telefón. Ak ste schopní pripojiť sa s inými zariadeniami, ale s počitačom nie, môže to znamenať problém so sieťovou kartou v počítači alebo s nastaveniami počítača. Ak však počítač dokážete pripojiť iba pomocou sieťového kábla, môže to znamenať, že sa vyskytol problém s WiFi signálom generovaným v routeri. Ak sa ani po použití vyššie uvedených spôsobov stále nemôžete pripojiť s počítačom ani inými zariadeniami, jednou z možných príčin môže byť aj porucha na strane vášho poskytovateľa internetových služieb. V takom prípade ich kontaktujte a vysvetlite problém. Mali by vám byť schopní poskytnúť informácie o tom, či vo vašej oblasti momentálne nemajú výpadok.
 3. Poznámka o satelitnom internete
  Ak máte pripojenie na internet cez satelit, riešenie problémov s pripojením môže byť o niečo komplikovanejšie. Satelity sú ovplyvňované dažďom, snehom, či dokonca hustou oblačnosťou. Ak má internet výpadok, keď je vonku zlé počasie, pravdepodobne ho má na svedomí práve počasie. Mali by ste tiež skontrolovať, či sa na satelitnej parabole nenachádzajú prekážky a očistiť ju od snehu, ktorý na ňu prípadne napadal. Bez ohľadu na to, ako nepríjemne to znie, na efektívne riešenie problémov so satelitným internetom si budete musieť počkať dovtedy, kým sa počasie nezlepší. Môže sa stať, že po zlepšení počasia internet znova nabehne. O výpadkoch vo vašej oblasti sa môžete informovať aj priamo u poskytovateľa internetových služieb.

Ako zrýchliť pomalé internetové pripojenie


Ak máte pomalé internetové pripojenie, tieto tipy vám pomôžu diagnostikovať, čím môže byť problém spôsobený a určiť, ako môžete pomalý internet zrýchliť.

 • Zmerajte rýchlosť internetu niekoľkokrát za deň. Funkcia Speedcheck automaticky ukladá výsledky každého testu, takže k nim budete mať prístup aj v budúcnosti. Testovanie rýchlosti internetu vám umožní sledovať a pochopiť skutočnú rýchlosť vášho internetu. Ak je rýchlosť príliš nízka, pomôcť vám môže prechod na iný balík internetových služieb alebo kúpa nového routera.
 • Skontrolujte router. Pomalý internet a problémy s pripojením môžu byť spôsobené pomalým alebo chybným routerom. Uistite sa, že router nie je starý alebo neaktuálny a poskytuje požadovanú rýchlosť. Ak máte aj iný router, skúste ich vymeniť, aby ste zistili, či to urýchli pripojenie.
 • Znížte počet používateľov pripojených k sieti. Ak sa cez jednu domácu sieť pripája niekoľko používateľov cez viaceré zariadenia, takéto preťaženie môže internet spomaliť. Ak sa telefóny, tablety a počítače používajú súčasne, vyžaduje sa vyššia rýchlosť, ako keby ste používali len počítač. Skúste znížiť počet zariadení používaných v tom istom čase. Ak spozorujete rozdiel, možno bude vhodné prejsť na balík internetových služieb vyššej kategórie a získať tak lepšiu podporu pre všetky vaše zariadenia.
 • Skúste sa na internet pripojiť v rôznych časoch. Nezabúdajte, že internet je vo vyťažených hodinách pomalší. Skúste sa pripojiť v rôznych časoch, keď nie je toľko ľudí online, ako napríklad neskoro v noci alebo skoro ráno.
 • Zvoľte stratégiu prenosu veľkého množstva dát. Ak potrebujete stiahnuť veľký program, naplánujte sťahovanie na skoré ráno, keď internet nie je vyťažený. Ušetríte tak čas a zároveň využijete čas dňa, keď je internet najrýchlejší.
Kapitola 6:

Čo robiť v prípade, že nič nepomáha

Môžete sa stať, že ani po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených krokov nebudete schopní vyriešiť problémy s internetom sami. Tu je niekoľko rád o tom, aké kroky môžete v takom prípade podniknúť.

Čo robiť v prípade, že nič nepomáha

Problémy na strane poskytovateľa internetových služieb


Ak je problém na strane poskytovateľa internetových služieb, nebudete ho schopní vyriešiť sami, pretože váš počítač sa nemôže pripojiť k nefunkčnej sieti.

Ak máte podozrenie, že príčinou problému je poskytovateľ internetových služieb, obráťte sa priamo na spoločnosť. Vo všeobecnosti je namiesto kontaktovania zákazníckeho servisu alebo technickej podpory rýchlejším (a niekedy aj lepším) riešením osobná návšteva pobočky. Táto možnosť, samozrejme, pripadá do úvahy len ak má spoločnosť miestnu pobočku a ak máte čas na jej návštevu.

Či už poskytovateľa navštívite osobne alebo ho kontaktujete telefonicky, vždy majte poruke informácie o vašom prípade. Môže vám to ušetriť veľa času.

Ak výpadok internetu trvá niekoľko dní, väčšina poskytovateľov vám za tento čas poskytne náhradu, no je možné, že o ňu budete musieť sami požiadať. Zrátajte počet dní, počas ktorých ste službu nemohli využívať, a potom požiadajte poskytovateľa o poskytnutie náhrady.

Problémy s routerom


Máte podozrenie, že problém je spôsobený routerom? Veľa routerov má záruku, ktorá sa vzťahuje aj na výmenu zariadenia. Ak používate nový router, o pomoc požiadajte priamo výrobcu, nie predajňu, kde ste ho zakúpili. Je možné, že budete musieť vymeniť celý router. Ak je v záruke, výrobca vám však môže ponúknuť opravu.

Pri kúpe routera si nezabudnite odložiť doklad o zaplatení pre prípad, že budete v záručnej dobe potrebovať pomoc.

Záhadné problémy


Stále neviete prísť na to, čo sa deje s vaším internetom, prečo je pomalý, prípadne prečo sa vôbec nemôžete pripojiť? Existuje, bohužiaľ, mnoho malých problémov, ktoré je ťažké vyriešiť, medzi inými aj:

 • Nesprávne nastavenie počítača
 • Nesprávne nastavenie siete
 • Nefunkčná sieťová karta
 • Porucha routera alebo modemu
 • A mnoho ďalších

Ak vás tento problém trápi a neviete, čo robiť, riešením môže byť konzultácia s IT firmou alebo špecialistom. IT špecialista príde k vám domov a zistí príčinu problémov s pripojením. Skontroluje vaše zariadenia, vykoná úpravy, opraví nastavenia a poradí vám, ako zabezpečiť najlepšiu a najspoľahlivejšiu prevádzku domácej siete. To isté platí aj pre firmy, ktoré majú problémy s firemným internetom.

Pri hľadaní podpory IT špecialistov môžete začať návštevou miestneho PC servisu. Je možné, že ponúkajú aj technickú podporu, a aj keby nie, určite vám budú vedieť odporučiť niekoho vo vašej oblasti. Potrebujete viac nápadov? Pozrite sa do miestneho obchodného adresára alebo si pomôžte Googlom. Menšie firmy zvyknú byť v porovnaní s väčšími IT firmami cenovo dostupnejšie a je u nich vyššia pravdepodobnosť, že prídu až k vám domov.

Dúfame, že vám tieto tipy na riešenie problémov s pripojením pomôžu zrýchliť pomalý internet a vy budete môcť byť už čoskoro naspäť online.

Veľa šťastia!