⚡️ 

Speed Test - Test rýchlosti pripojenia

Ako otestovať rýchlosť vášho internetu?


Test rýchlosti internetu (tzv. internet speed test) meria rýchlosť a kvalitu pripojenia vášho zariadenia k internetu. Robí to spustením viacerých po sebe nasledujúcich testov, ktoré analyzujú rôzne aspekty vášho internetového pripojenia, konkrétne ping (latencia), rýchlosť sťahovania a rýchlosť nahrávania. Každá z týchto hodnôt predstavuje špecifické vlastnosti spojenia, o ktorých si môžete prečítať viac v nasledujúcom odseku. Tie by vám mali pomôcť porozumieť konečným výsledkom speed testu. Ale predtým, než sa k nim dostaneme, poďme prediskutovať, ako každý test vykonať.

Ako merať rýchlosť sťahovania?

Test rýchlosti sťahovania (download speed test) sa vykonáva otvorením viacerých pripojení k serveru a súčasným zahájením sťahovania veľkého dátového súboru na všetkých týchto pripojeniach. Tento prístup zaisťuje, že celá šírka pásma internetového pripojenia je maximalizovaná, a tým je možné merať maximálnu dátovú priepustnosť. Zaznamenanie dátovej priepustnosti proti času merania nakoniec vyjadrí dostupnú internetovú rýchlosť pre sťahovanie dát.

Ako merať rýchlosť odosielania?

Rýchlosť odosielania dát (upload speed) sa testuje obrátením postupom analýzy sťahovania. Opäť sa otvára viacero pripojení k testovaciemu serveru. Namiesto stiahnutia súboru sa však na vašom prístroji tentokrát vytvorí veľký súbor náhodných údajov, ktorý sa cez všetky tieto pripojenia prenesie k serveru. Zasielanie údajov na server cez sieť viacerými prúdmi zaisťuje, že bude otestovaná maximálna priepustnosť. Opäť platí, že zaznamenaním dátovej priepustnosti v čase sa získa dostupná rýchlosť internetu na nahrávanie údajov.

Ako otestovať ping?

Ping test začína odoslaním malého dátového balíka cez sieť na testovací server na internete. Keď server prijme tento balík, odošle ho späť do zariadenia. Čas, ktorý dátovému balíku zaberie dokončenie spiatočnej cesty, sa nazýva latencia, známa tiež ako ping. Aby sa dosiahlo presné odčítanie, vykonáva sa postupne niekoľko ping testov, pričom konečným výsledkom je priemer všetkých týchto testov.

Všetky tieto kroky sú za vás automaticky spracované pri použití aplikácie Speedcheck. Na presné otestovanie rýchlosti by ste však mali vziať do úvahy jeden zásadný aspekt. Vyberte si správny nástroj. Závisí to od zariadenia, ktoré chcete použiť - telefón, tablet alebo počítač. Ak chcete skontrolovať rýchlosť internetu na počítači, použite prehliadač a aplikáciu na tomto webe. Ak chcete dosiahnuť presné výsledky na mobilných zariadeniach, mali by ste si stiahnuť našu aplikáciu pre iOS alebo Android. Toto je obzvlášť dôležité, keď chcete vykonať WiFi speed test. Pretože prehliadače na mobilných zariadeniach majú slabý výkon, na zaistenie čo najpresnejších výsledkov testu rýchlosti odporúčame použiť mobilnú aplikáciu napísanú v natívnom kóde.

🚄 

Zásadné metriky rýchlosti internetu


Čo je rýchlosť sťahovania?

Ide o rýchlosť, akou môže vaše zariadenie prijímať údaje z internetu. Vypočíta sa vydelením celkovej priepustnosti dát v danom časovom rámci jeho trvaním. Preto je jeho jednotka označovaná jednotkami údajov v priebehu času. Najčastejšie sa rýchlosť sťahovania označuje v megabitoch za sekundu (Mbps alebo Mb/s), aj keď bežné sú aj iné formy ako kilobit za sekundu (Kbps alebo Kb/s) alebo megabajt za sekundu (MBps alebo MB/s).

Čo je rýchlosť odosielania?

Na rozdiel od rýchlosti sťahovania charakterizuje rýchlosť nahrávania množstvo dát, ktoré vaše zariadenie môže odoslať na internet. Vypočítava sa rovnakým spôsobom, a preto sa vyjadruje v rovnakých jednotkách.

Čo je ping (latencia)?

Ping alebo latencia popisuje oneskorenie signálu dôsledkom času, ktorý trvá, kým signál pricestuje do svojho cieľa. V tejto súvislosti predstavuje čas, ktorý trvá dátovému balíku na dokončenie spiatočnej cesty po sieti a potvrdenie zo servera, že bol prijatý. Keďže ide o časovú hodnotu, označuje sa v jednotkách času, najčastejšie v milisekundách (ms). Je to hodnota pre odozvu vášho spojenia.

Prečo by ste mali otestovať rýchlosť vášho internetu?


Pretože test internetu vám prinesie znalosti o rýchlostiach vášho pripojenia, ktoré vám umožňujú a) zabezpečiť, aby ste od svojho poskytovateľa internetových služieb dostali to, za to čo platíte a b) pomôcť vám prispôsobiť vaše očakávania týkajúce sa toho, aké typy aplikácií môžete vo svojej sieti bezproblémovovo spúšťať.

Aký rýchly je váš internet?


Je dôležité si uvedomiť, že pre rôzne druhy použitia sú potrebné rôzne internetové rýchlosti. Keď teda testujete rýchlosť vášho internetu, nezabudnite, že otázka „Aký rýchly je môj internet?“ sa dá zodpovedať iba v kontexte toho, na čo chcete pripojenie použiť. Zatiaľ čo jednoduché prehliadanie webu je možné pri nízkych rýchlostiach jednociferného megabitu za sekundu, streamovanie Netflixu v rozlíšení 4K bude vyžadovať rýchlosť pripojenia minimálne 25 Mb/s. Online hranie bude primárne ovplyvnené vašim pingom, pričom menší ping bude lepší pre publikovaní obsahu na webe, a napríklad nahrávanie veľkých videí na Youtube bude primárne obmedzené vašou priepustnosťou nahrávania.

Image

U.S. Cellular Customer Satisfaction Survey: 5G beats 4G and T-Mobile beats the Competition. Speedcheck investigates Why.

Read Story
Image

5G - Why are U.S. users not upgrading?

Read Story
Image

WiFi 6 - What did consumers say in our Survey?

Read Story
No Thanks

NEW YEARS DEAL

Exclusive Offer
69%
Try NordVPN