⚡️ 

Speedtest - Hastighetstest

Hur testar man sin internethastighet?


Ett bredbandstest (s.k. 'Speedtest') mäter hastigheten och styrkan på din anslutning till internet. Det gör det genom att köra flera tester på raken som analyserar olika aspekter av din internetuppkoppling så som ping (latency), nedladdningshastighet och uppladdningshastighet. Samtliga av dessa värden representerar anslutningens specifika egenskaper som du kan läsa mer om i stycket efter nästa. Dessa bör hjälpa dig att förstå de slutliga resultaten av hastighetstestet på ett mer utförligt sätt, men innan vi kommer till dessa vill vi först diskutera hur varje test utförs.

Hur testar man sin nedladdningshastighet?

Mätning av nedladdningshastigheten utförs genom att flera anslutningar görs mot en server och nedladdning av en stor datafil påbörjas. På detta sätt säkerställer man att internetuppkopplingens maximala bandbredd utnyttjas och att maximalt dataflöde går att mäta. Det registrerade dataflödet mäts över tid och ger slutligen ett värde som representerar den tillgängliga internethastigheten för datanedladdning.

Hur testar man sin uppladdningshastighet?

Uppladdningshastigheten testas genom att utföra momenten för nedladdningsanalysen baklänges. Återigen görs flera anslutningar mot testservern, men i stället för att ladda ner en fil skapas en stor fil med slumpmässig data på din enhet och skickas sedan via samtliga anslutningar till servern. Genom att filen skickas via samtliga anslutningar säkerställs det att maximalt dataflöde går att mäta. Precis som med nedladdningshastigheten mäts dataflödet över tid och ger till slut ett värde som representerar den tillgängliga uppladdningshastigheten.

Hur testar man sin ping?

Under ett ping-test skickar enheten små datapaket över nätverket till testservern. När servern tagit emot detta paket skickar den sen tillbaka det till enheten och slutför därmed testet. Den tid som det tar datapaketet att slutföra sin tur och retur kallas för latency (latens), även känt som ping. För att uppnå en korrekt avläsning utförs flera tester i rad där resultatet är det genomsnittliga värdet från dessa.

Alla dessa tester utförs automatiskt åt dig när du använder nätverkskollen från Speedcheck, men du bör ha en avgörande aspekt i åtanke om du vill ha så exakta testresultat som möjligt: välj rätt verktyg! Vilket du använder beror på vilken typ av enhet du vill använda, dvs. om det är en telefon, surfplatta eller dator. För att göra en bredbandskoll på en dator använder du din webbläsare och appen på denna sida. För att uppnå korrekta resultat på mobila enheter bör du ladda ner vår iOS eller Android app. Detta är särskilt viktigt när du kör ett hastighetstest över WiFi (sk. 'WiFi Speed Test'). Eftersom mobila webbläsare har dålig prestanda föreslår vi att du använder en mobilapp med specifikt skriven kod för att säkerställa att ditt internet test ger pålitliga resultat.

🚄 

De väsentliga mätpunkterna för internethastighet


Vad är nedladdningshastighet?

Detta värde representerar den hastighet med vilken din enhet kan ta emot data över nätet. Det beräknas genom att dividera det totala dataflödet inom en tidsram, med dess varaktighet. Därav betecknas dess mätvärde som enheter av data över tid. Oftast betecknas nedladdningshastigheten i Megabit per sekund (Mbps eller Mb/s) men andra former som Kilobits per sekund (kbit/s eller Kb/s) eller Megabyte per sekund (Mbps eller MB/s) förekommer också.

Vad är uppladdningshastighet?

I motsats till nedladdningshastighet indikerar detta den hastighet med vilken din enhet kan skicka data över internet. Den beräknas på samma sätt (genom att dividera det totala dataflödet med dess varaktighet) och betecknas därför i samma enheter (Megabit per sekund/Mbps).

Vad är ping (latens)?

Ping (eller latens) beskriver den signalfördröjning som sker till följd av tiden det tar signalen att resa till sin destination. I detta sammanhang representerar det den tid det tar ett datapaket att nå servern samt återvända med bekräftelse om mottagandet. Då värdet är tid noteras det även så, oftast i Millisekunder (ms). Värdet representerar hur reaktiv din anslutning är.

Varför bör jag testa min internethastighet?


Kunskap om din anslutning och dess hastighet gör det möjligt för dig att a) se till att du får vad du betalar för från din internetleverantör och b) anpassa dina förväntningar om vilka typer av applikationer ditt nätverk kan hantera utan problem.

Hur snabbt är mitt internet?


Det är viktigt att förstå att det krävs olika internethastigheter för olika typer av användande och att frågan, "Hur snabbt är mitt internet?", endast kan besvaras genom att först ställa frågan, ”Vad vill jag använda anslutningen till?”. Så ha det i åtanke när du kör ditt internet speed test. Vill du enbart surfa på webben kan det uppnås med en låg, ensiffrig megabit-hastighet medans om du vill kunna streama film och tv på Netflix i 4K-upplösning, då kommer du att behöva en anslutningshastighet på minst 25Mbps. Onlinespel påverkas främst av din ping, där ett mindre värde är bättre och vill du kunna lägga upp saker på webben (till exempel uppladdning av stora videor på Youtube) kommer det främst att begränsas av din uppladdningshastighet.

Image

U.S. Cellular Customer Satisfaction Survey: 5G beats 4G and T-Mobile beats the Competition. Speedcheck investigates Why.

Read Story
Image

5G - Why are U.S. users not upgrading?

Read Story
Image

WiFi 6 - What did consumers say in our Survey?

Read Story
No Thanks

NEW YEARS DEAL

Exclusive Offer
69%
Try NordVPN