Host

Een host, beter bekend als een netwerkhost, verwijst naar een computerapparaat dat helpt bij de communicatie met andere hosts op een netwerk. Het omvat de klanten en servers die gegevens, diensten of toepassingen verzenden of ontvangen. Het idee van server en client kan uitwisselbaar zijn omdat een host zowel als client en als server kan functioneren, of als beide tegelijk. Alle servers worden beschouwd als de host, maar niet alle hosts functioneren als servers. De term "host" wordt meestal gebruikt als er twee computersystemen zijn die verbonden zijn via modems en de lijnen van een telefoonverbindingssysteem. Daarom wordt het systeem dat de gegevens heeft, de host genoemd, terwijl de computer waarop de gebruiker zit, de externe terminal wordt genoemd.[1]

Functionaliteit

De host is verantwoordelijk voor de behandeling van gebruikersverzoeken. Dit omvat het aanbieden van diensten, softwaretoepassingen en informatiebronnen aan de klanten of aan de andere knooppunten in het netwerk. Daarnaast biedt het ook veel andere diensten aan. Het kan verantwoordelijk zijn voor het verzenden van informatie naar spelers of computergamers of kan dienen als een hosting node voor webpagina's op het internet.[2]

Soorten

De volgende zijn de verschillende soorten gastheren:

Cloud Host

Dit type host maakt het mogelijk om een aantal servers als één systeem te laten functioneren waarbij de prestaties van de website via meerdere machines kunnen worden gegarandeerd. Het werkt als een service die klanten in staat stelt om zoveel mogelijk van de service te kopen die ze echt nodig hebben. Een cloud host biedt klanten een naadloze schaalbaarheid, verbeterde toegankelijkheid, superieure betrouwbaarheid en potentiële kostenbesparingen.[3]

Verre Gastheer

Deze host verwijst naar een server in een privénetwerk of het openbare internet. Het is een host die zich op een andere fysieke locatie bevindt dan waar de gebruiker toegang heeft gekregen via een privé-netwerk of het internet en het biedt de gebruikers deze toegang op afstand.

Web Host

Dit staat bekend als een webserver die de gegevens van een of meer websites opslaat en doorgeeft. Het verkoopt of verhuurt ruimtes voor geheugen op zijn servers. Deze host biedt de klanten diensten aan die hen in staat stellen om websites op het internet te publiceren.

Hostnaam

Dit is het label dat wordt toegekend aan het apparaat op het netwerk en wordt gebruikt om een apparaat te onderscheiden en te onderscheiden van andere apparaten op een specifiek netwerk of via het internet. Dit is slechts een gewone tekstnaam die een host identificeert met een bepaald domein. Dit wordt ook gebruikt door DNS-servers om een klant gemakkelijk toegang te geven tot een website via een gemeenschappelijke, gemakkelijk te onthouden naam en om te voorkomen dat een reeks nummers moet worden onthouden om een website te openen.

Virtuele Host

Deze host voorziet de klanten van de domeinnaamregistratie, opslag van bestanden en directory services voor de bestanden waaruit de webpagina is opgebouwd. Hierdoor kan één enkele hostmachine op meerdere en meerdere hostmachines lijken. Het houdt ook een lijst bij van Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) types die het verwerkt.

Gastheer virtuele machine

Deze servercomponent biedt computerhulpmiddelen om een bepaalde gast virtuele machine te ondersteunen. Het bemiddelt tussen de host-virtuele machine en de gast-virtuele machine die individuele gast-virtuele machines van elkaar isoleert en het maakt het mogelijk voor een host om meerdere gasten uit verschillende besturingssystemen te ondersteunen.

Mainframe computeromgeving

Dit is een type computer dat algemeen bekend staat om zijn grote omvang, opslagcapaciteit, verwerkingskracht en hoge betrouwbaarheid. Het heeft de mogelijkheid om meerdere besturingssystemen te hosten.[4] De relatie tussen de server en de client is een programmeermodel dat onafhankelijk is van het contextuele gebruik van deze host. Daarom kan een host ook worden gebruikt als een apparaat of programma dat zeker diensten zal verlenen aan een kleiner of minder geschikt apparaat of programma.

Geschiedenis

De term terminalhost betekent tijddelende computer- of multi-user software die verschillende diensten levert aan computerterminals of die verschillende diensten levert aan apparaten die als klein en met minder mogelijkheden worden beschouwd. Deze term wordt ook vaak gebruikt in een aantal documenten waarin om commentaar wordt gevraagd en die het internet en de voorganger echt definiëren. Volgens ARPANET.RFC 871 geeft het betekenis aan een host als algemeen computersysteem dat is aangesloten op een communicatienetwerk. In de tijd dat de ARPANET nog in ontwikkeling was, waren de computerapparaten die op het netwerk zijn aangesloten, meestal een mainframe-computersysteem dat toegankelijk en bruikbaar was vanaf domme terminals die via seriële poorten waren aangesloten. Omdat de terminals niet in staat waren om software te hosten en berekeningen uit te voeren, werden ze niet geïdentificeerd en beschouwd als host, omdat ze niet echt verbonden waren met een netwerk van IP en zelfs niet waren toegewezen met IP adressen.

Gemeenschappelijke problemen

Een misvatting is dat servers en hosts hetzelfde zijn. Hoewel ze beide in wezen vergelijkbare functies vervullen. Het is belangrijk om de verschillen tussen een host en een server te begrijpen. Meer weten over de host, kan het een stuk computer hardware zijn of een apparaat dat is aangesloten op een computernetwerk. Een computerapparaat dat via een Internet Service Provider of ISP met het internet is verbonden, kan ook als een host worden beschouwd. Deze netwerkhost wordt ook beschouwd als een fysiek netwerkknooppunt of gewoon als een apparaat dat gewoonweg verbonden is met een netwerk. Aan de andere kant kan een server zowel hardware als software zijn die diensten voor andere apparaten of computerprogramma's levert. Het is mogelijk dat er op één enkele server meerdere clients zijn aangesloten en een client alleen kan ook verbinding maken met meerdere servers.[5] Daarom is een host altijd een fysiek apparaat of een softwareprogramma, het kan zowel de programma's van een server als van een client uitvoeren, het biedt diensten aan die zeer specifiek zijn en het kan meerdere gebruikers en apparaten bedienen. Hoewel een server niet altijd een fysiek apparaat of een softwareprogramma kan zijn, is het al geïnstalleerd op een hostcomputer en dient het alleen de clients.[6]

Sommige gebruikers kunnen ervaren dat de bestemmingshost onbereikbaar is, dit wordt meestal aangetroffen bij het uitvoeren van een ping, tracers, of andere commando's van het netwerk die niet in staat is om te communiceren met de host die door een gebruiker is ingevoerd. Als de computerapparatuur geen probleem heeft en de gebruiker te maken heeft met de interne netwerkhost, moet het probleem worden gediagnosticeerd. Voor een thuisgebruiker moet de ISP worden gecontacteerd voor extra hulp, maar als de gebruiker de beheerder van het netwerk is, moet de instelling van de router worden gecontroleerd, opnieuw worden opgestart en moet een traceroute naar de host worden uitgevoerd. Sommige gebruikers kunnen ook ervaring hebben met het oplossen van hostproblemen. De volgende stappen moeten worden gevolgd om dit op te lossen:

 1. Verander de DNS-server in openbare DNS-servers
 2. Duidelijke DNS cache van de chrome browser
 3. Duidelijke DNS cache van de lokale PC of Mac
 4. DNS-preetching of -voorspelling op chroom uitschakelen
 5. De instellingen van het LAN wijzigen
 6. De host-bestanden wijzigen
 7. Gebruik geen onbetrouwbare proxy en VPN.
 8. Neem contact op met de Internet Service Provider of ISP.

Maar afhankelijk van het probleem kan het echt snel worden opgelost. Een van de gemakkelijkste manieren om dit te proberen is om over te schakelen naar een andere DNS-service en te controleren of het probleem echt wordt opgelost.


 1. https://www.webopedia.com/TERM/H/host.html ↩︎

 2. https://www.computerhope.com/jargon/h/hostcomp.htm ↩︎

 3. https://www.webopedia.com/TERM/C/cloud_host.html ↩︎

 4. https://www.techopedia.com/definition/24356/mainframe ↩︎

 5. https://difference.guru/difference-between-host-and-server/ ↩︎

 6. https://learntomato.flashrouters.com/what-is-a-client-what-is-a-server-what-is-a-host/ ↩︎