Poort

Een poort biedt een specifieke fysieke interface tussen apparaten.[1] Het verwijst ook naar een verbindingspunt tussen netwerken in de vorm van een knooppunt op een netwerk waar gegevenspakketten naartoe worden geleid op weg naar het eindadres van de bestemming. Dit creëert 2 definities voor een poort als zelfstandig naamwoord. Fysiek, als een externe of interne hardwarecomponent waar bekabelde verbindingen in worden gestoken om communicatie- en datatransmissielijnen tot stand te brengen.[2] Een virtuele poort daarentegen verwijst naar de online tegenhanger of bestemmingspunt voor gegevensoverdracht. Ook wel een netwerkpoort genoemd, dit is een punt waar gegevens of informatie wordt verzonden. Zowel virtuele als fysieke poorten zijn nodig voor het opzetten en onderhouden van een netwerk.

Als werkwoord verwijst poort naar het proces van het herschrijven of herprogrammeren van een applicatie gebouwd voor een specifiek besturingssysteem en het beschikbaar stellen voor gebruik in een ander besturingssysteem. Dit proces van het porten van software is belangrijk omdat niet alle programma's compatibel zijn met de verscheidenheid aan beschikbare systemen.[3] Dit zorgt ervoor dat het gebruik van een applicatie niet beperkt is tot de gebruikers van een specifiek besturingssysteem.

Soorten havens

Er bestaan 2 belangrijke classificaties van havens: Fysiek en virtueel. Elk type heeft zijn eigen definitie, functie en types.

Fysieke Haven

Een fysieke poort maakte het mogelijk om interne hardwarecomponenten of externe apparaten aan te sluiten op de hoofdverwerkingseenheid van de computer.[4] Interne poorten bieden verbindingen met cd-roms en harde schijven waarmee een computer kan functioneren. Een externe poort verbindt het apparaat met modems, printers en andere randapparatuur.[5]

Er zijn meerdere soorten fysieke poorten in gebruik, waaronder enkele van de meer gebruikte poorten:[6]

 • Seriële poort
 • Parallelle poort
 • SCSI-poort
 • USB-poort
 • PS/2-poort
 • VGA-poort
 • Machtsschakelaar
 • Firewire-poort
 • Moderne haven
 • Ethernet-poort
 • Spelhaven
 • DVI-poort
 • Contactdozen

Virtuele Haven

Internetprotocolsuites zoals UDP of TCP zijn gebaseerd op virtuele poorten als verbindingspunten voor de uitwisseling van informatie en gegevensoverdracht. De gegevens reizen van een poort van een poort op het oorspronkelijke apparaat en vinden hun weg naar de ontvangende kant van de lijn. Een poortnummer is een 16-bits geheel getal dat specifiek ontworpen is voor het protocol dat gebruikt wordt voor de overdracht.[7] Het werkt om specifieke netwerkpoorten te identificeren door het bijbehorende IP-adres en het toegepaste protocol voor de verbinding vast te houden.[8] Een bronpoortnummer en een bestemmingspoortnummer worden gebruikt om de processen voor het verzenden en ontvangen van de gegevens te bepalen.

Op een standaard TCP/IP-netwerk worden 2 hoofdprotocollen voor gegevensoverdracht gebruikt.[9] Een TCP-netwerk of een UDP-netwerk. Zowel TCP als UDP verwijzen naar datatransportprotocollen die de methoden definiëren waarmee informatie over netwerken wordt verzonden.[10] TCP wordt gebruikt wanneer de apparaten rechtstreeks zijn aangesloten tijdens de transmissietijd. Door verbonden te blijven tijdens de gegevensoverdracht zorgt het voor een stabiele verbinding die het proces snel en efficiënt maakt. Het nadeel van een TCP is dat het te veel afhankelijk is van het apparaat en er dus een zware werklast op legt.

Een andere methode voor gegevensoverdracht is via UDP, waarbij er geen directe verbinding is tussen zend- en ontvangstapparatuur. Er worden gegevenspakketten naar het netwerk gestuurd die de informatie en het bestemmingsadres bevatten. Net als bij brieven die via de post worden verzonden, is de gegevensoverdracht afhankelijk van het netwerksysteem. Het is echter mogelijk dat het gegevenspakket zijn beoogde bestemming niet bereikt. Het voordeel van het gebruik van UDP in plaats van TCP voor gegevensoverdracht is dat het apparaat niet zo zwaar belast wordt.

Beiden vertrouwen op een internetportnummer voor een succesvolle datatransmissie.[11] Aangezien een netwerkpoort wordt gebruikt om de toepassing of het proces op het apparaat te identificeren, wordt een reeks poortnummers toegewezen aan verschillende soorten netwerkdiensten of programma's.[12]

 • 0-1023 - Deze poortnummers zijn gereserveerd voor bekende of veelgebruikte poorten. Toegewezen door de Internet Assigned Numbers Authority (IANA), ondersteunen de meeste van deze poorten serverdiensten die nodig zijn voor netwerkverbindingen.
 • 1024-49151 - Deze poortnummers zijn geregistreerd of semi-gereserveerd. Bedrijven, organisaties of zelfs particulieren kunnen zich registreren om deze poortnummers te gebruiken om netwerkdiensten aan te bieden bij de IANA.
 • 49152 - 65535 - Deze poortnummers verwijzen naar vluchtige poorten die gebruikt worden door client programma's.

Geschiedenis

De ontwikkeling van havens gaat terug tot de ontwikkeling van de vroegste vormen van technologie.[13] Het gebruik van poorten is te zien vanaf het einde van de jaren zestig, toen de basisverbindingen tussen computers en andere randapparatuur in gebruik waren. De oudste identificeerbare poort is echter de audioaansluiting die in 1878 werd uitgevonden. Op dit moment worden audioaansluitingen nog steeds vaak gebruikt om koptelefoons, luidsprekers en andere audioapparaten aan te sluiten op een computer. De uitvinding van poorten voor een daadwerkelijke gegevensverbinding of gegevensoverdracht vond plaats in 1962, toen de RS-232 beschikbaar werd gesteld om communicatielijnen tot stand te brengen. Deze poort werd gebruikt als fysieke verbindingspunten tussen modems en computers en werd tot in de 20e eeuw veel gebruikt.

Ethernetkabels werden verbonden met computers en modems via ethernetpoorten die in 1980 werden geïntroduceerd. Ethernet-verbindingen hebben gegevenspakketten gemaakt in de vorm van frames die een header bevatten met daarin het bronadres, het bestemmingsadres en een ingebouwd foutcontrolesysteem. Videodatatatransmissie was toen beschikbaar in 1987 door het gebruik van VGA-poorten die analoge RGBHV-componenten bevatten. RGBHV staat voor Rood, Groen, Blauw, Horizontaal Sync en Verticaal Sync. Deze poort creëerde een standaard video-uitgang van 640x480. De RS-232 poorten werden later in hetzelfde jaar vervangen door een PS/2 poort en draden die werden gebruikt om een toetsenbord en een muis aan te sluiten op de computer verwerkingseenheid.

Apple ontwikkelde een Firewire-poort die een seriële businterface biedt, bekend als de IEEE 1394. Deze werd uitgebracht in 1994 en is vergelijkbaar met de USB-poorten die in 2000 zijn ontwikkeld. USB-poorten worden tegenwoordig vaak gebruikt, met verschillende versies, USB 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 en 3.1, die betere gegevensoverdrachtsnelheden bieden.

Daarnaast zijn de VGA-poorten ook vervangen door Digital High Definition Multimedia Interface (HDMI) Poorten die nu de standaard zijn voor het aansluiten van high definition video-uitvoerapparaten. HDMI-poorten bieden lijnen met een hoge bandbreedte die meerdere audio- en videosignalen doorgeven, omdat het een soort parallelle poort is. De huidige Thunderbolt-poort van 2011 integreert een multiplex van gegevens van verschillende verbindingen. Het is ook in staat om de verweven gegevenspakketten voor het gebruik van aangesloten apparaten te ontmultiplexeren.


 1. https://www.lifewire.com/computer-port-usage-817366 ↩︎

 2. ttps://www.computerhope.com/jargon/p/port.htm ↩︎

 3. https://techterms.com/definition/port ↩︎

 4. https://searchnetworking.techtarget.com/definition/port ↩︎

 5. https://www.tutorialspoint.com/computer_fundamentals/computer_ports.htm ↩︎

 6. https://www.techopedia.com/definition/3659/computer-port ↩︎

 7. https://searchnetworking.techtarget.com/definition/port-number ↩︎

 8. https://www.techopedia.com/definition/24717/network-port ↩︎

 9. https://www.wisdomjobs.com/e-university/networking-tutorial-273/overview-of-ports-and-sockets-16.html ↩︎

 10. https://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tcp-and-udp-ports-explained/ ↩︎

 11. https://searchnetworking.techtarget.com/definition/port ↩︎

 12. http://www.steves-internet-guide.com/tcpip-ports-sockets/ ↩︎

 13. https://prezi.com/rvmnrstaiovq/computer-ports/ ↩︎