RSSI

Received Signal Strength Indicator (RSSI) is een geschatte meting van hoe goed een apparaat signalen kan horen, detecteren en ontvangen van elk toegangspunt of van een specifieke router. Een signaal wordt aangegeven via RSSI. Het meet meestal hoe goed een bepaalde radio de radio's van andere aangesloten cliënten kan horen. Het goede aan RSSI is dat het je helpt om te bepalen en te weten of een signaal voldoende is om een draadloze verbinding tot stand te brengen.[1] Bij uitzending naar een grotere afstand wordt het signaal zwakker en wordt de bandbreedte van de draadloze dataverbinding langzamer. Dit leidt tot een zwakkere totale uitvoer van gegevens. Deze RSSI is meestal onzichtbaar voor de gebruiker van een ontvangstapparaat, maar omdat de signaalsterkte sterk varieert en de werking van een draadloze verbinding beïnvloedt, maken de apparaten de meting soms beschikbaar voor gebruikers. In een notendop is RSSI de meest gebruikte naam voor een signaalwaarde, het verwijst naar de sterkte die het ene apparaat van een ander apparaat hoort.

Functionaliteit

RSSI of deze signaalwaarde wordt gemeten in decibel van 0 (nul) tot -120 (min 120). Hoe dichter de waarde bij 0 (nul), hoe sterker het signaal zal zijn.[2] Hiermee ligt de gemeenschappelijke plek voor naburige knooppunten tussen -55 (min 55) en -65 (min 65). Een RSSI van -55 (min 55) is een sterker signaal dan -70 (min 70). Deze RSSI is te vinden tussen de AP's door ze aan te klikken in de kaartweergave en door het tabblad van de buurman te doorlopen.[3] Als gemeten in negatieve getallen betekent een getal dat dichter bij 0 ligt meestal een beter signaal, een getal dat -50 (min 50) is een redelijk goed signaal, een getal van -70 (min 70) is redelijk terwijl een getal dat -100 (min 100) is helemaal geen signaal heeft.[4] Het aantal buren moet ook worden beperkt tot maximaal 5, omdat het overschrijden van dit bereik problemen met de prestaties zou veroorzaken, meestal veroorzaakt door signaalstoringen. RSSI kan ook intern worden gebruikt in een draadloze netwerkkaart. Dit is om te bepalen wanneer de hoeveelheid radio-energie in het kanaal onder een bepaalde drempel ligt. Op welk punt is de netwerkkaart duidelijk te versturen. Als de kaart al gewist is om te verzenden, wordt er een pakket met informatie verstuurd. De eindgebruiker zal de RSSI-waarde kunnen waarnemen bij het meten van de signaalsterkte van een draadloos netwerk door middel van een draadloze monitoring tool zoals Wireshark, kismet of insider. Om de ontvangen signaalsterkte op een specifieke locatie en tijd te meten, kunt u een Wi-Fi-scannerapplicatie gebruiken. Als u een computer gebruikt die Mac OS X is, kunt u de RSSI zelfs zonder programma's te installeren via het volgende:

 1. Houd de Alt-toets ingedrukt terwijl u op het Wi-Fi-pictogram in het statusmenu klikt.
 2. In de lijst met beschikbare netwerken vindt u de naam van het netwerk waarmee u verbonden bent en de informatie over de verbinding inclusief RSSI wordt direct hieronder weergegeven.

Als u de signaalsterkte voor de hele plaats in kaart wilt brengen, kunt u de heat mapping tool gebruiken in plaats van een Wi-Fi-scanner. Deze tool helpt u bij het visualiseren van de draadloze dekking in verschillende delen van uw plaats.[5]

Signaalsterkte

De meting van RSSI staat voor de relatieve kwaliteit van een signaal dat op een apparaat wordt ontvangen. RSSI geeft het vermogen aan dat wordt ontvangen na een eventueel verlies van de antenne en de kabel. Hoe hoger de waarde van RSSI, hoe sterker het signaal.

Signaalkwaliteit

Hoe hoger het getal, hoe beter de kwaliteit. Dit zijn alleen theoretische getallen voor ideale omstandigheden, maar het hangt ook af van het systeem en het gebruikte apparaat dat anders kan worden bepaald.[6]

Kanaalbreedte

Als het kanaal breder is, heeft het normaal gesproken een lagere waarde van RSSI. Hierbij is het aan te raden om de kleinere kanaalbreedtes in alle omstandigheden te hebben, behalve in enkele bijzondere omstandigheden.

dBm

RSSI en dBm kunnen verschillende meeteenheden hebben, maar beide vertegenwoordigen hetzelfde. Beide vertegenwoordigen de signaalsterkte van een netwerk. Het verschil tussen beide is dat RSSI een relatieve index is, terwijl dBm wordt beschouwd als een absoluut getal dat het vermogen in mW (milliwatt) weergeeft. Hoe dichter bij 0dBm, hoe beter het signaal is.

Aanvaardbare signaalsterkte

Signaalsterkte (dBm) Waardering
-30 dBm Verbazingwekkend
-67 dBm Zeer goed
-70 dBm Oké
-80 dBm Niet goed
-90 dBm Onbruikbaar

Er zijn tal van lokalisatieprotocollen in draadloze sensornetwerken die gebaseerd zijn op RSSI.[7] De reden hiervoor is dat absolute positionering niet altijd beschikbaar is. Dit is de reden waarom lokalisatie op basis van RSSI in de volksmond wordt gebruikt. Bovendien is er geen extra hardware nodig, in tegenstelling tot andere alternatieven.[8]

Veelvoorkomende problemen

Mensen kunnen problemen ondervinden, zelfs als er al een aanvaardbare signaalsterkte bestaat. Als er al een goede signaalsterkte is op basis van de scanapp, dan kan het probleem te maken hebben met signaalinterferentie. Hoewel het ingebouwde Wi-Fi-systeem van de computer gebruikers in staat kan stellen om een bepaald type interferentie te identificeren, kan in sommige gevallen een spectrumanalyse-instrument nodig zijn.[9]


 1. https://www.metageek.com/training/resources/understanding-rssi.html ↩︎

 2. https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-documents/snr-rssi-eirp-and-free-space-path-loss/ta-p/3128478 ↩︎

 3. https://help.cloudtrax.com/hc/en-us/articles/202211270-What-should-my-RSSI-levels-look-like- ↩︎

 4. https://www.netspotapp.com/what-is-rssi-level.html ↩︎

 5. https://eyesaas.com/wi-fi-signal-strength/ ↩︎

 6. https://www.netspotapp.com/what-is-rssi-level.html ↩︎

 7. https://www.metageek.com/training/resources/understanding-rssi.html ↩︎

 8. https://www.researchgate.net/publication/254028520_Is_RSSI_a_Good_Choice_for_Localization_in_Wireless_Sensor_Network ↩︎

 9. https://www.metageek.com/training/resources/understanding-rssi.html ↩︎